Cửa tiệm làm ảnh chân dung

1. Tên ý tưởng: Cửa tiệm làm ảnh chân dung
2. Đăng bởi: Khoa Học Tốt
3. Đăng ngày: Thứ năm - 27/09/2018 10:33
4. Lĩnh vực: Văn hóa nghệ thuật
5. Vùng địa lý: Hà Nội
6. Mô tả ý tưởng:

Với một chiếc máy vi tính, một chiếc máy in màu, một chiếc máy Scan là bạn đã có thể hành nghề, đương nhiên sẽ còn thiếu nhiều thứ nhỏ khác nhưng bạn có thể bổ sung chúng tau khi đã có một lượng khách hàng thân quen tàm tạm. Diện tích cửa hàng có thể từ 20-25m2, và bạn cũng cần thuê thêm 1 người quản lý cửa hàng khá am hiểm về lĩnh vực in ảnh này.

Ý tưởng cùng loại khác:

 
Banner
Banner home right