Bán Công Thức Nấu Bún Bò Huế

1. Tên ý tưởng: Bán Công Thức Nấu Bún Bò Huế
2. Đăng bởi: Khoa Học Tốt
3. Đăng ngày: Thứ hai - 08/10/2018 15:51
4. Lĩnh vực: Ẩm Thực
5. Vùng địa lý: Hà Nội
6. Mô tả ý tưởng:

Tôi cần bán công thức nấu bún bò huế  hoặc hợp tác làm ăn;

+ Hợp tác làm ăn;

- Bạn bỏ tiền tôi bỏ công ra nấu bán lợi nhuận chia theo thỏa thuận

+ Bán công thức;

- Bán công thức nấu bún bò 100 triệu. 

Tôi đến nấu và chỉ cho bạn từ A--> Z và bỏ công nấu cho bạn 1 tuần 

Ý tưởng cùng loại khác:

 
Banner
Banner home right