Quỹ phát triển Khoa học và Công nghệ Đinh Tiên Hoàng

Cập nhật Thứ hai - 07/11/2016 11:44 In bài viết

Quy mô hoạt động:
Quỹ phát triển Khoa học và Công nghệ Đinh Tiên Hoàng (Quỹ DTHF) thuộc Viện Nghiên cứu Y học Đinh Tiên Hoàng được thành lập tại Quyết định số 78/QĐ-VNCYHĐTH ngày 28 tháng 6 năm 2016 của Viện Trưởng Viện Nghiên cứu Y học Đinh Tiên Hoàng, sau đây gọi tắt là Quỹ. Quỹ là đơn vị trực thuộc Viện DTHIM, được quyền sử dụng con dấu của Viện DTHIM và được phép mở tài khoản riêng tại Kho bạc Nhà nước và các ngân hàng thương mại theo quy định của pháp luật.
Giới thiệu chung:

Chức năng của Quỹ Phát triển khoa học và công nghệ Đinh Tiên Hoàng

Quỹ Phát triển Khoa học và Công nghệ Đinh Tiên Hoàng hoạt động không vì mục đích lợi nhuận, có chức năng tài trợ, cho vay, bảo lãnh vốn vay, cấp kinh phí để thực hiện nhiệm vụ khoa học và công nghệ; hỗ trợ hoạt động nâng cao năng lực khoa học và công nghệ, thúc đẩy phát triển nghiên cứu, triển khai ứng dụng khoa học công nghệ, phát triển tiềm lực khoa học công nghệ và nâng cao vị thế của Viện Nghiên cứu Y học Đinh Tiên Hoàng (Viện DTHIM), góp phần vào sự phát triển kinh tế - xã hội của đất nước.

Tên giao dịch quốc tế của Quỹ Phát triển Khoa học và Công nghệ Đinh Tiên Hoàng là Dinh Tien Hoang Foundation for Science and Technololy Development, viết tắt là Quỹ DTHF.

Đối tượng tài trợ:

Tất cả các nguồn kinh phí của Quỹ DTHF chỉ được dùng tài trợ cho các hoạt động khoa học và công nghệ và phát triển của Viện DTHIM.

Điều kiện đăng ký nhận tài trợ:

Đơn vị, cá nhân đề xuất tài trợ phải là viên chức của Viện DTHIM và các nhà khoa học hoặc các đơn vị được Chủ tịch Hội đồng quản lý Quỹ DTHF phê duyệt, phải có đủ năng lực chuyên môn đáp ứng được nhiệm vụ đề xuất tài trợ.

 

Các hoạt động nổi bật:
Tiêu chí xét duyệt:

Nguyên tắc tài trợ :

1. Đảm bảo nguyên tắc công khai, dân chủ, bình đẳng, minh bạch thông qua Hội đồng khoa học và công nghệ do Quỹ thành lập.

2. Quỹ thực hiện quản lý chất lượng nghiên cứu theo chuẩn mực quốc tế. Nội dung nghiên cứu của nhiệm vụ khoa học và công nghệ do Quỹ tài trợ không được trùng lắp với các nghiên cứu đã hoặc đang thực hiện bằng nguồn vốn của Quỹ hoặc các nguồn vốn khác.

Địa chỉ và văn phòng đại diện:
Trụ sở Quỹ đặt tại Trung tâm Ươm tạo Doanh nghiệp công nghệ cao, Khu Công nghệ cao Hòa Lạc, Hà Nội.
Km 29, Đại lộ Thăng Long, Thạch Thất, Hà Nội.
Website: http://dthim.org.vn
Điện thoại:
Fax:
E-mail: hang.trinh@dthim.org.vn
Từ khoá: Quỹ     phát triển     Khoa học và Công nghệ     Đinh Tiên Hoàng     khoahoctot    
Các quỹ hỗ trợ khác:
 
Đọc nhiều trong tuần
Banner
Banner home right