Quỹ đầu tư mạo hiểm Wavemaker Partners (Singapore)

Cập nhật Thứ năm - 19/05/2016 10:39 In bài viết

Quy mô hoạt động:
Nguồn vốn đầu tư từ Wavemaker rơi vào khoảng từ 200,000 USD đến 1,500,000 USD và tập trung chủ yếu vào các lĩnh vực như Công nghệ Quảng cáo, Công nghệ ứng dụng trong tài chính và giải pháp cho doanh nghiệp. Các thị trường đầu tư chính của Wavemaker bao gồm Singapore, Philippines và Indonesia.
Giới thiệu chung:

Wavemaker Partners tập trung đầu tư vào các doanh nghiệp ứng dụng khoa học công nghệ ở Mĩ và khu vực Đông Nam Á. Công ty đóng vai trò như chất xúc tác cho sự thay đổi, hỗ trợ doanh nghiệp trong quá trình tìm kiếm cơ hội thâm nhập thị trường và tạo ra giá trị thật có tính sáng tạo cao. Nguồn vốn đầu tư từ Wavemaker rơi vào khoảng từ 200,000 USD đến 1,500,000 USD và tập trung chủ yếu vào các lĩnh vực như Công nghệ Quảng cáo, Công nghệ ứng dụng trong tài chính và giải pháp cho doanh nghiệp. Các thị trường đầu tư chính của Wavemaker bao gồm Singapore, Philippines và Indonesia.

Chúng tôi có một cách tiếp cận danh mục đầu tư xây dựng giai đoạn đầu tư ban đầu. Nói cách khác, chúng ta làm nhiều hơn cược hơn VC của kích thước của chúng tôi nhất khác. Nó không phải khá "ném bừa và cầu nguyện," như các nhà đầu tư Ghế muốn nói. Chúng tôi muốn làm nhiều hơn thế. Chúng tôi chỉ đơn giản tin rằng do tính chất không thể đoán trước và bất định của giai đoạn đầu tư ban đầu, nó là tốt hơn để có một danh mục đầu tư lớn hơn. Nếu các công ty tốt nhất trên thế giới có cơ hội 2% đầu tư vào một khởi động mà trả về quỹ, tại sao bạn sẽ chỉ làm cho 10 hoặc 20 đầu tư?

Chúng tôi đã làm điều này trong 20 năm gần đây, trong đó 13 năm đầu dưới vai trò là nhà đầu tư giai đoạn đầu và 7 năm sau dưới vai trò là nhà sáng lập - vì vậy chúng tôi đã thấy nhiều lên và xuống chu kỳ. Hệ thống của chúng tôi được thiết kế vì vậy chúng tôi chỉ có được một chút ít chính xác và một chút may mắn để đạt lợi nhuận ngoại cỡ. Mặt khác, ngay cả khi chúng tôi hoàn toàn sai về một số các giao dịch của chúng tôi, họ sẽ không ảnh hưởng đáng kể hiệu suất tổng thể của chúng tôi.

Khoảng một phần ba của danh mục đầu tư tập thể của chúng tôi được thực hiện dưới dạng đầu tư đầy đủ (toàn bộ) hoặc đầu tư một phần (thoái vốn một phần). Trong khi không phải tất cả trong số họ là kết quả lý tưởng, chúng ta đã chính xác hơn rất nhiều lần so với chúng ta đã sai (nói trước) và đã quản lý để mang lại lợi nhuận trong nhóm 25% hàng đầu.

Chúng tôi cũng tin tưởng công thức riêng của mình vì vậy chúng tôi tất cả các nhà đầu tư có ý nghĩa trong quỹ riêng của chúng tôi cùng với các đối tác của chúng tôi giới hạn, nhiều người trong số đó đã được với chúng tôi từ quỹ đầu tiên của chúng tôi.

Các hoạt động nổi bật:

Dự án tiêu biểu: Wavecell, Snapcart, Ematic Solutions

Tiêu chí xét duyệt:

Wavemaker Partners tập trung đầu tư vào các doanh nghiệp ứng dụng khoa học công nghệ ở Mĩ và khu vực Đông Nam Á. Công ty đóng vai trò như chất xúc tác cho sự thay đổi, hỗ trợ doanh nghiệp trong quá trình tìm kiếm cơ hội thâm nhập thị trường và tạo ra giá trị thật có tính sáng tạo cao. Nguồn vốn đầu tư từ Wavemaker rơi vào khoảng từ 200,000 USD đến 1,500,000 USD và tập trung chủ yếu vào các lĩnh vực như Công nghệ Quảng cáo, Công nghệ ứng dụng trong tài chính và giải pháp cho doanh nghiệp. Các thị trường đầu tư chính của Wavemaker bao gồm Singapore, Philippines và Indonesia.

Địa chỉ và văn phòng đại diện:
#05-01, Block 71, Ayer Rajah Crescent, Singapore 139951
Website: http://wavemaker.vc
Điện thoại:
Fax:
E-mail: eric@wavemaker.vc
Các quỹ hỗ trợ khác:
 
Đọc nhiều trong tuần
Banner
Banner home right