Quỹ đầu tư hỗ trợ AFD tại Việt Nam

Cập nhật Thứ ba - 26/04/2016 14:57 In bài viết

Quy mô hoạt động:
Năm 2009, cùng với cơ quan hợp tác Nhật bản JICA, AFD đã khởi xướng Chương trình hỗ trợ ứng phó với biến đổi khí hậu (Support Program to Respond to Climate Change - SPRCC). Đây là một chương trình hỗ trợ ngân sách nhiều năm được trên cơ sở những cải cách và tiến triển của Chính phủ về các chính sách công góp phần chống biến đổi khí hậu (năng lượng tái tạo, sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả trong công nghiệp, ở các tòa nhà và trong giao thông, quản lý nguồn nước, v.v…). Kể từ khi triển khai, đã có thêm một số nhà tài trợ khác như Ngân hàng Thế giới, CIDA (cơ quan hợp tác Canada), AusAID (cơ quan hợp tác Úc), Kexim Bank (cơ quan hợp tác Hàn Quốc) tham gia chương trình.
Để bổ sung cho các khoản hỗ trợ ngân sách dành cho SP-RCC, Cơ quan Phát triển Pháp (AFD) cũng hỗ trợ cho Bộ Tài nguyên Môi trường và Bộ Công Thương trong việc xác định những cải cách ngành hoặc đa ngành, thông qua các nghiên cứu và hỗ trơ kỹ thuật : cơ chế tài chính để tài trợ các dự án khí hậu, tiết kiệm năng lượng trong công nghiệp thép, v.v… Mặt khác, AFD cũng có sự hỗ trợ mang tính chất thí điểm cho Thành phố Đà Nẵng để lập kế hoạch khí hậu lãnh thổ nhằm khởi xướng một sự đối thoại chính sách về biến đổi khí hậu ở cấp địa phương. Thành phố Đà Nẵng đã được chọn do có tính dễ tổn thương cao với biến đổi khí hậu và do vai trò kinh tế và thương mại quan trọng ở cấp quốc gia.
Giới thiệu chung:
Năm 2009, cùng với cơ quan hợp tác Nhật bản JICA, AFD đã khởi xướng Chương trình hỗ trợ ứng phó với biến đổi khí hậu (Support Program to Respond to Climate Change - SPRCC). Đây là một chương trình hỗ trợ ngân sách nhiều năm được trên cơ sở những cải cách và tiến triển của Chính phủ về các chính sách công góp phần chống biến đổi khí hậu (năng lượng tái tạo, sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả trong công nghiệp, ở các tòa nhà và trong giao thông, quản lý nguồn nước, v.v…). Kể từ khi triển khai, đã có thêm một số nhà tài trợ khác như Ngân hàng Thế giới, CIDA (cơ quan hợp tác Canada), AusAID (cơ quan hợp tác Úc), Kexim Bank (cơ quan hợp tác Hàn Quốc) tham gia chương trình.
Để bổ sung cho các khoản hỗ trợ ngân sách dành cho SP-RCC, Cơ quan Phát triển Pháp (AFD) cũng hỗ trợ cho Bộ Tài nguyên Môi trường và Bộ Công Thương trong việc xác định những cải cách ngành hoặc đa ngành, thông qua các nghiên cứu và hỗ trơ kỹ thuật : cơ chế tài chính để tài trợ các dự án khí hậu, tiết kiệm năng lượng trong công nghiệp thép, v.v… Mặt khác, AFD cũng có sự hỗ trợ mang tính chất thí điểm cho Thành phố Đà Nẵng để lập kế hoạch khí hậu lãnh thổ nhằm khởi xướng một sự đối thoại chính sách về biến đổi khí hậu ở cấp địa phương. Thành phố Đà Nẵng đã được chọn do có tính dễ tổn thương cao với biến đổi khí hậu và do vai trò kinh tế và thương mại quan trọng ở cấp quốc gia.
 
 
Mục tiêu
Các mục tiêu chính của nghiên cứu là :
§  Hỗ trợ cho thành phố Đà Nẵng trong việc lập kế hoạch khí hậu ở cấp thành phố với sự tập trung đặc biệt vào phương diện giảm thiểu các tác động của biến đổi khí hậu ;
§  Tổng hợp kinh nghiệm và các bài học rút ra từ dự án thí điểm này và đề xuất một phương pháp để nhân rộng ra các thành phố hoặc tỉnh khác của Việt Nam ;
§  Xác định những dự án/chương trình đầu tư ưu tiên, phù hợp với chiến lược khí hậu đã lập, các dự án này có thể được tài trợ bằng quỹ đầu tư và phát triển Đà Nẵng (DDIF, cũng được AFD tài trợ).
 
 
Mô tả dự án
Nghiên cứu sẽ được thực hiện qua ba giai đoạn : (i) lập một đánh giá thể chế và kỹ thuật về các chính sách của tỉnh dưới góc độ năng lượng – khí hậu, (ii) hỗ trợ chuẩn bị một kế hoạch khí hậu cho thành phố, theo định hướng giảm thiểu tác động của biến đổi khí hậu, và (iii) xác định một phương pháp để triển khai ý tưởng này tới các thành phố khác trong nước.
Ủy ban Nhân dân Thành phố Đà Nẵng giữ vai trò chủ dự án của nghiên cứu này. Văn phòng chỉ đạo ứng phó biến đổi khí hậu và nước biển dâng (CCCO) đã được chọn làm cơ quan triển khai dự án nghiên cứu.
 
 
Tác động
 
Là một công cụ để lập kế hoạch đa ngành cho thành phố, nghiên cứu này sẽ cho phép Thành phố Đà Nẵng xác định (lại) những chính sách công của mình để định hướng phát triển theo một quỹ đạo xanh và bền vững hơn. Mặt khác, là kết quả của một ý tưởng từ địa phương, nghiên cứu này cũng có tính chất tiêu biểu và cách tân quan trọng ở cấp độ quốc gia.
 
 
Các ngày mốc và số tiền
 
Được triển khai vào đầu năm 2013 và dự kiến sẽ kết thúc vào năm 2014, nghiên cứu được AFD tài trợ với số tiền 136 000 EUR từ Quỹ Nghiên cứu và Tăng cường Năng lực của AFD (FERC), một quỹ viện trợ không hoàn lại do Bộ Kế hoạch & Đầu tư và AFD cùng quản lý.
 
 
Các hoạt động nổi bật:
Những kết quả cụ thể
1994 – 2014 : 79 dự án với tổng cam kết khoảng 1,617 tỷ euro
 30 triệu người thụ hưởng (gần 1/3 dân số Việt Nam)

-    Hỗ trợ phát triển đô thị:
18 dự án với số tiền cam kết là 619 triệu euro
        6.000 km đường giao thông được xây dựng hoặc được cải tạo
        3 triệu người được tiếp cận bền vững với dịch vụ nước sạch
Các khoản đầu tư được thực hiện trong các mạng lưới điện cho phép tăng gấp đôi công suất điện giữa miền Trung và miền Nam đất nước
30.000 người trong các khu dân cư nghèo được cải thiện và đảm bảo về nơi ở

-    Hỗ trợ quá trình hiện đại hóa khu vực sản xuất có tác động mạnh đến xã hội và môi trường
25 dự án với số tiền cam kết là 415 triệu euro
5 triệu hộ gia đình nông dân được hỗ trợ từ các khoản tài trợ của AFD
250.000 ha diện tích nông nghiệp được quy hoạch

-    Hỗ trợ Việt Nam trong cuộc chiến chống biến đổi khí hậu
36 dự án đã góp phần vào cuộc chiến chống biến đổi khí hậu với số tiền cam kết là 852 triệu euro
Giảm phát thải 2 triệu tấn khí CO2/năm

Kể từ năm 2009, 22 sáng kiến của các Tổ chức Phi Chính phủ Pháp được đồng tài trợ từ (trong đó 7 dự án tầm quốc gia và 15 dự án đa quốc gia có hoạt động triển khai tại Việt Nam) với tổng giá trị là 76 triệu euro và 26 triệu euro dưới dạng vốn viện trợ không hoàn lại của AFD.
AFD còn quản lý cả các dự án của Quỹ Môi trường thế giới Pháp ( FFEM )tại Việt Nam. 
AFD tài trợ cho các sáng kiến của các Tổ chức Phi chính phủ (NGO) của Pháp bằng nguồn viện trợ không hoàn lại (từ 2008 đến nay, hơn 10 tổ chức phi chính phủ được AFD hỗ trợ) và phát triển, từ một vài năm nay, hoạt động thông tin, hỗ trợ tổ chức mạng lưới các Tổ chức Phi chính phủ của Pháp tại Việt Nam.
AFD cũng đề xuất với các đối tác nhà nước và tư nhân của mình một chương trình đào tạo ở bậc cao học thông qua trung tâm đào tạo của mình,CEFEB  (Trung tâm nghiên cứu tài chính kinh tế và ngân hàng).
Tiêu chí xét duyệt:
Các nguyên tắc hoạt động tài trợ
Việt Nam là một trong những nước đầu tiên nhận được tài trợ của Cơ quan Phát triển Pháp (AFD).

Từ một vài năm nay, AFD đề xuất với các doanh nghiệp nhà nước vững chắc và có tự chủ, các sản phẩm tài chính tín dụng không có bảo lãnh của Chính phủ cho phép các doanh nghiệp này tài trợ dài hạn các dự án phát triển, mà không làm tăng mức nợ công của Việt Nam. AFD là tổ chức đầu tiên phát triển các sản phẩm này.

Hoạt động của Cơ quan Pháp triển Pháp tại Việt Nam thúc đẩy sự phát triển bền vững nhằm giữ gìn môi trường và đảm bảo công bằng xã hội trong tiếp cận với các thành quả của tăng trưởng. Chiến lược hoạt động của AFD mà AFD đã hợp tác xây dựng với các cơ quan Chính phủ Việt Nam cho giai đoạn 2013-2015, tập trung vào ba định hướng :

-    Hỗ trợ phát triển đô thị :  Hỗ trợ nâng cao chất lượng dịch vụ công tại các vùng đô thị, nhất là trong lĩnh vực giao thông vận tải, nước sạch và năng lượng, là lĩnh vực được tài trợ thông qua các khoản vay dành cho Nhà nước và vay trực tiếp cho các quỹ đầu tư đô thị của địa phương, hoặc các khoản vay dành cho các doanh nghiệp nhà nước, hoặc thậm chí cả các doanh nghiệp tư nhân tham gia vào các dự án đầu tư theo hình thức quan hệ đối tác công – tư (PPP) thông qua công ty PROPARCO (công ty con của Tập đoàn AFD chuyên tài trợ cho lĩnh vực tư nhân). Có thể lấy ví dụ dự án tuyến tàu điện ngầm số 3 Hà Nội, dự án truyền tải điện cao thế Bắc – Nam, và các dự án nhằm cải thiện điều kiện sống của các tầng lớp dân cư đô thị và vùng ven đô. Các khoản tài trợ chủ yếu tập trung vào các dịch vụ cơ bản (nước, năng lượng, giao thông) với mục tiêu giảm thiểu các loại ô nhiễm.

-     Hỗ trợ quá trình hiện đại hóa khu vực sản xuất có tác động mạnh đến môi trường và xã hội : Hoạt động của Cơ quan Phát triển Pháp (AFD) tập trung vào lĩnh vực đào tạo nghề (đào tạo theo chuẩn mực quốc tế), phát triển các định chế tài chính có tác động mạnh tới xã hội và môi trường, cụ thể là hỗ trợ cho Ngân hàng Hợp tác Việt Nam « Co-op Bank » và cho các Quỹ Tín dụng Nhân dân – « People’s Credit Funds » (ngân hàng hợp tác xã tương hỗ cho các doanh nghiệp nhỏ và vừa ở khu vực nông thôn và thành thị), hỗ trợ các công cụ tài chính vi mô (cải thiện khung pháp lý và quy định), hoặc  nâng cao chất lượng và năng suất các ngành sản xuất nông nghiệp đồng thời tạo điều kiện thuận lợi để bà con nông dân tham gia vào thị trường (cao su, chè, sữa, hoặc thủy sản).


-    Hỗ trợ Việt Nam trong cuộc chiến chống biến đổi khí hậu :  Trước những thách thức về khí hậu và sự cần thiết phải quản lý môi trường một cách bền vững, AFD hỗ trợ những chương trình lớn về quản lý nguồn nước và phòng chống lũ lụt (trong khuôn khổ các dự án hạ tầng thủy nông và quan trắc các vùng duyên hải tại các khu vực bị đe dọa nhiều nhất) và các chính sách công về giảm thiểu phát thải khí ga gây hiệu ứng nhà kính, thích ứng với các hậu quả lường trước được của biến đổi khí hậu. Ngoài hỗ trợ ngân sách cho chương trình chống biến đổi khí hậu quốc gia, các hình thức hỗ trợ khác cũng được triển khai để khuyến khích thát triển năng lượng tái tạo và tiết kiệm năng lượng.

Một chiến lược hoạt động mới giai đoạn 2016-2020 hiện đang được xây dựng. Chiến lược này sẽ được đưa ra thảo luận với các cơ quan chức năng của Việt Nam đặc biệt là Bộ Kế hoạch và Đầu tư.

Ngoài ra, AFD còn hỗ trợ các sáng kiến của xã hội dân sự : danh mục các dự án hiện nay của các Tổ chức Phi Chính phủ gồm có 10 dự án (trong đó 5 dự án quốc gia và 5 dự án đa quốc gia có hoạt động triển khai tại Việt Nam). Các lĩnh vực liên quan tới các dự án này là phát triển nông thôn, y tế, tài chính vi mô, môi trường, đào tạo nghề, hỗ trợ xã hội cho người dân khó khăn nhất.
Địa chỉ và văn phòng đại diện:
6-8 phố Tôn Thất Thiệp - BP 137
Quận Ba Đình, Hà nội
Tel: (84 4) 3823 67 64/65
Fax: (84 4) 3823 63 96
afdhanoi@afd.fr
Thành phố HỒ CHÍ MINH
113 phố Hai Bà Trưng, Phường Bến Nghé, Quận 1
Tel : (84 8) 3824 7243
Fax : (84 8) 3824 3106
afdhochiminhville@afd.fr
Website: http://www.afd.fr
Điện thoại: (84 4) 3823 67 64/65
Fax: (84 4) 3823 63 96
E-mail: afdhanoi@afd.fr
Các quỹ hỗ trợ khác:
 
Đọc nhiều trong tuần
Banner
Banner home right