Hướng dẫn người dùng sử dụng tính năng tìm kiếm

Thứ sáu - 25/03/2016 17:22     In bài viết

1.Tìm kiếm trang chủ

Trang chủ của website có thanh tìm kiếm nội dung người dùng quan tâm và ở thanh tìm kiếm người dùng có thể chọn tìm kiếm nâng cao để được kết quả tìm kiếm tốt nhất :

khoahoctot3.PNG

2. Tìm kiếm tất cả

- Bạn nhập từ khóa tìm kiếm vào form tìm kiếm và click vào chọn tất cả :

khoahoctot22.PNG

3.Bạn tìm kiếm chuyên gia KH&CN

-  Bạn tìm kiếm chuyên gia KH&CN bạn nhập từ khóa tìm kiếm vào form tìm kiềm thông tin và click chuột vào chuyên gia KH&CN ở đây bạn có thể chọn tìm kiếm: Tìm theo, lĩnh vực KH&CN, chọn chuyên ngành, tỉnh, thành phố, chức danh.

4. Tìm kiếm Đề tài, dự án các cấp :

-  Bạn tìm kiếm Đề tài, dự án các cấp bạn nhập từ khóa tìm kiếm vào form tìm kiềm thông tin và click chuột vào chuyên  Đề tài, dự án các cấp ở đây bạn có thể chọn tìm kiếm tìm theo, lĩnh vực KH&CN, chọn chuyên ngành, tỉnh, thành phố, chức danh.

khoahoctot7.PNG

5. Tìm kiếm Bằng phát minh, sáng chế

-  Bạn tìm kiếm bằng phát minh, sáng chế bạn nhập từ khóa tìm kiếm vào form tìm kiếm thông tin và click chuột vào bằng phát minh, sáng chế ở đây bạn có thể chọn tìm kiếm : Tìm theo, lĩnh vực KH&CN, loại.

khoahoctot8.PNG

6. Tìm kiếm Sản phẩm, Công nghệ mới

-  Bạn tìm kiếm Sản phẩm, Công nghệ mới bạn nhập từ khóa tìm kiếm vào form tìm kiếm thông tin và click chuột vào tìm kiếm Sản phẩm, Công nghệ mới ở đây bạn có thể chọn tìm kiếm : Tìm theo, lĩnh vực KH&CN.

khoahoctot9.PNG

7.Tìm kiếm Doanh nghiệp hoạt đông KH&CN

-  Bạn tìm kiếm Doanh nghiệp hoạt động KH&CN bạn nhập từ khóa tìm kiếm vào form tìm kiềm thông tin và click chuột vào Doanh nghiệp hoạt động KH&CN ở đây bạn có thể chọn tìm kiếm: Tìm theo, lĩnh vực KH&CN, Tỉnh thành phố, Quận huyện,thị xã, Chọn loại hình doanh nghiệp, xếp hạng ngoài ra bạn có thể tích chọn các mục để tìm kiếm như : Chuyển giao công nghệ, không có CN muốn chuyển giao, có CN muốn chuyển giao, Muốn mua CN để phát triển.

khoahoctot10.PNG

 

 
Đọc nhiều trong tuần
Banner
Banner home right