Đăng bởi
Nguyễn Văn Đại
Ngày tham gia 03/03/2016

Giải giúp em bài "Có một hỗn hợp gồm Fe và Fe2O3 ,chia hỗn hợp thành hai phần bằng nhau"

Đăng lúc Thứ năm - 03/03/2016 09:34
Thảo luận trong mục Hóa học, 876 lượt xem

Có một hỗn hợp gồm Fe và Fe2O3 ,chia hỗn hợp thành hai phần bằng nhau:
a/ Ngâm phần 1 trong dung dịch HCl dư , phản ứng xong thu được 4.48 lit khí H2đi qua phần hai nung nóng thu được 33.6 gam Fe.
Tính thành phần phần trăm theo khối lượng mỗi chất có trong hỗn hợp.
Câu5.(5 điểm).Đốt cháy 42 gam hỗn hợp gồm C và S.
a/Tính thể tích hỗn hợp khí thu được biét rằng C chiếm 42.85% hỗn hợp.
b/Tính thể tích ôxi cần dùng (đktc) để phản ứng xảy ra hoàn toàn.
 Cho C=12 ,O=16 ,S=32 ,Fe=56,H=1.

Trả lời (0)     Thích (0)      In   

Giải giúp em bài "Có một hỗn hợp gồm Fe và Fe2O3 ,chia hỗn hợp thành hai phần bằng nhau"

Để thảo luận bạn phải đăng nhập thành viên. Đăng nhập

Thảo luận khác

Gửi thảo luận trong mục Hóa học

 
Banner
Banner home right