Diễn đàn Khoa học và Công nghệ lần 2

Thứ bảy - 23/04/2016 11:10     In bài viết

Ngày hội để trình diễn công nghệ và kết nối đầu tư, dành cho sinh viên, các nhà khoa học trẻ, các nhóm khởi nghiệp.


Link đăng ký tham dự miễn phí:
http://umst.vn/

Diễn đàn Khoa học Công nghệ lần 2 dự kiến được tổ chức tại trường Đại học Bách Khoa thành phố Hồ Chí Minh vào ngày 7/5/2016 với sự tham gia của 10 trường Đại học, Cao đẳng khu vực phía Nam, 50 nhóm khởi nghiệp, 20 doanh nghiệp, 10 quỹ đầu tư và các tổ chức hỗ trợ khoa học, công nghệ.

Diễn đàn được tổ chức với mô hình trình diễn công nghệ từ sản phẩm nghiên cứu, sáng chế của sinh viên và các nhóm khởi nghiệp, từ đó nhận được góp ý và phản biện của các chuyên gia về yếu tố chuyên môn và thị trường cũng như sự tiếp nhận và bảo trợ từ các doanh nghiệp, tổ chức quan tâm.

Diễn đàn gồn 3 sự kiện chính:

- Triển lãm công nghệ: 50 bàn triển lãm
- Trình diễn công nghê: 20 nhóm tiêu biểu trình diễn, thuyết phục chuyên gia, các doanh nghiệp và quỹ đầu tư.
- Thảo luận theo mô hình hội nghị Fishbowl với 4 nhóm chủ đề: Sở hữu trí tuệ trong nghiên cứu công nghệ, Thương mại hóa sáng chế, Tư duy toàn cấu hóa để khởi nghiệp, Thu hút đầu tư cho khởi nghiệp.

Diễn đàn được phối hợp tổ chức bởi Văn phòng Chuyển giao công nghệ, Đại học Bách khoa thành phố Hố Chí Minh, VYE. Sự kết hợp giữa một cơ quan có sứ mệnh phát triển tiềm lực khoa học công nghệ quốc gia, một cơ sở đào tạo hàng đầu về công nghệ và 1 tổ chức hỗ trợ khởi nghiệp chắc chắn sẽ tạo nên một sự kiện đủ quy mô, chiều sâu nhưng cũng rất gần gũi và thực tế với các bạn.

Chúng tôi tạo ra môi trường, các bạn chính là những người làm chủ cuộc chơi!

VP-CGCN Hòa Lạc

 
Banner
Banner home right