Tìm thấy 23,661 kết quả trong 0.023614883422852 giây
Ảnh Họ và tên Cơ quan công tác Lĩnh vực nghiên cứu Tỉnh, thành
1 TS. Nguyễn Hữu Việt Hưng Trường Đại học Khoa học Tự nhiên, Đại học Quốc gia Hà Nội - Toán học và thống kê khác

Hà Nội
2 TS. Chu Việt Thức Đại Học Điện Lực - Khoa học kỹ thuật và công nghệ khác
- Khoa học trái đất và khoa học môi trường liên quan khác
Hà Nội
3 GS.TSKH. Trương Bá Thanh Trường ĐH Bách khoa Đà Nẵng - Kinh doanh và quản lý

Đà Nẵng
4 ThS. Đặng Bá Lư Khoa Công nghệ Thông tin; Trường Đại học Bách Khoa - Khoa học kỹ thuật và công nghệ khác

Đà Nẵng
5 ThS. Nguyễn Thị Thục Hạnh Đại học Đà Nẵng - Công nghệ sinh học môi trường nói chung

Đà Nẵng
6 ThS. Hoàng Đình Thái Trường Cán bộ quản lý giáo dục Tp. HCM - Trực thuộc Bộ GD&ĐT - Khoa học giáo dục học nói chung, bao gồm cả đào tạo, sư phạm học, lý luận giáo dục,..
- Các vấn đề khoa học giáo dục khác
- Khoa học xã hội khác
TP. HCM
7 ThS. Trần Thành Thái Viện Sinh học Nhiệt đới, Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam - Sinh thái học
- Đa dạng sinh học
- Động vật học
TP. HCM
8 TS. Bùi Minh Hiển Trường Đại học Bách khoa, 54 Nguyễn Lương Bằng - Hòa Khánh - Liên Chiểu, Đà Nẵng - Kỹ thuật cơ khí nói chung
- Chế tạo máy nói chung
Đà Nẵng
9 ThS. Trần Xuân Quỳnh Khoa Thương mại ; Trường Đại học Kinh tế - Kinh doanh và quản lý

Đà Nẵng
10 TS. Hoàng Nam Hải Khoa Giáo dục Tiểu học; Trường Đại học Sư phạm - Toán học cơ bản
- Toán học ứng dụng
Đà Nẵng
11 CN. Nguyễn Thị Thu Trang Khoa Tiếng Anh; Trường Đại học Ngoại Ngữ - Xã hội học

Đà Nẵng
12 ThS. Nguyễn Văn Quang Khoa Kế toán; Trường Đại học Kinh tế - Kinh doanh và quản lý

Đà Nẵng
13 ThS. Nguyễn Thị Kim Loan Khoa Sư phạm Kỹ thuật; Trường Đại học Bách Khoa - Khoa học tự nhiên
- Cơ học khác
Đà Nẵng
14 ThS. Bùi Phan Nhã Khanh Khoa Tài chính; Trường Đại học Kinh tế - Kinh tế học và kinh doanh khác

Đà Nẵng
15 ThS. Lê Thị Tuyết Anh Khoa Hóa học; Trường Đại học Sư phạm - Hoá hữu cơ

Đà Nẵng
1 2 3 ... 1576 1577 1578  
 
Banner
Banner home right