Tìm thấy 23,617 kết quả trong 0.046875 giây
Ảnh Họ và tên Cơ quan công tác Lĩnh vực nghiên cứu Tỉnh, thành
1 ThS. Nguyễn Mạnh Hồng Khoa Lịch sử, Trường ĐHSP - ĐHĐN - Lịch sử Việt Nam

Đà Nẵng
2 ThS. Lê Đức Tâm Khoa Lý luận Chính trị; Trường Đại học Kinh tế - Triết học

Đà Nẵng
3 TS. Đinh Văn Tạc Khoa Hóa, Đại học Sư Phạm - Đại học Đà Nẵng - Hoá vô cơ và hạt nhân

Đà Nẵng
4 ThS. Trần Đình Sơn Phòng Đào tạo; Trường Cao Đẳng Công Nghệ Thông tin - Khoa học kỹ thuật và công nghệ khác

Đà Nẵng
5 TS. Thái Ngọc Sơn Khoa Công nghệ Nhiệt - Điện lạnh; Trường Đại học Bách Khoa - Khoa học kỹ thuật và công nghệ khác

Đà Nẵng
6 ThS. Trần Minh Thông Khoa Cơ khí; Trường Đại học Bách Khoa - Kỹ thuật cơ khí nói chung

Đà Nẵng
7 ThS. Võ Khánh Thoại Khoa Điện; Trường Đại học Sư phạm Kỹ thuật - Kỹ thuật điện, kỹ thuật điện tử, kỹ thuật thông tin

Đà Nẵng
8 ThS. Nguyễn Thị Lê Thoa Bộ môn Công nghệ thực phẩm - Khoa Hóa - Đại học Bách Khoa Đà Nẵng - Kỹ thuật thực phẩm

Đà Nẵng
9 ThS. Đồng Ngọc Nguyên Thịnh Khoa Công nghệ - Kỹ thuật; Phân hiệu Đại học Đà Nẵng tại Kon Tum - Khoa học máy tính

Kon Tum
10 ThS. Dương Quang Thiện Khoa Điện; Trường Đại học Sư phạm Kỹ thuật - Kỹ thuật điện và điện tử

Đà Nẵng
11 ThS. Trương Văn Thiên Khoa Hóa; Trường Đại học Bách Khoa - Hoá hữu cơ

Đà Nẵng
12 ThS. Phạm Trường Thi Khoa Cơ khí Giao thông; Trường Đại học Bách Khoa - Kỹ thuật cơ khí

Đà Nẵng
13 ThS. Hoàng Trần Thế Khoa Điện; Trường Đại học Bách Khoa - Kỹ thuật điện và điện tử

Đà Nẵng
14 CN. Võ Thị Thanh Thảo Phòng Hành Chính - Tổng Hợp; Phân hiệu Đại học Đà Nẵng tại Kon Tum - Khoa học xã hội khác

Kon Tum
15 ThS. Võ Thị Ngọc Thảo Khoa Tiếng Anh; Trường Đại học Ngoại Ngữ - Ngôn ngữ học và văn học

0
1 2 3 ... 1573 1574 1575  
 
Banner
Banner home right