Tìm thấy 22,814 kết quả trong 0.0625 giây
Tên đề tài, đề án Lĩnh vực KH&CN Mã số, ký hiệu CNĐT, Tác giả T.G kết thúc
61 Chế tạo và nghiên cứu các tính chất điện, từ, quang của một số tổ hợp composite theo định hướng ứng dụng Vật lý - Khoa học tự nhiên 103.02-2013.49 2014 - 2017
62 Nghiên cứu chế tạo và tính chất xúc tác của hạt nano hợp kim CuPt và NiPt rỗng ứng dụng cho pin nhiên liệu sử dụng ethanol Vật lý - Khoa học tự nhiên 103.02-2013.50 2014 - 2017
63 Nghiên cứu chế tạo và khảo sát các đặc trưng vật liệu của màng mỏng ô-xít nhiệt điện ứng dụng cho các thiết bị nhiệt điện Vật lý - Khoa học tự nhiên 103.02-2013.52 2014 - 2017
64 Nghiên cứu chế tạo và biến tính Graphene nhằm ứng dụng trong quang xúc tác và cảm biến Vật lý - Khoa học tự nhiên 103.02-2013.59 2014 - 2017
65 Chế tạo và nghiên cứu tính chất từ của các hạt nano trên nền Fe và Co Vật lý - Khoa học tự nhiên 103.02-2013.61 2014 - 2017
66 Nghiên cứu chế tạo cảm biến sinh học trên cơ sở dây nano nhằm ứng dụng phát hiện một số phần tử sinh học gây bệnh Vật lý - Khoa học tự nhiên 103.02-2013.62 2014 - 2017
67 Tính toán, mô phỏng và chế tạo cấu trúc linh kiện quang tử nanô hoạt động ở vùng khả kiến và vùng hồng ngoại gần Vật lý - Khoa học tự nhiên 103.03-2013.01 2014 - 2017
68 Nghiên cứu động học laser màu phản hồi phân bố sử dụng môi trường hoạt chất lai tạp hữu cơ - nano kim loại Vật lý - Khoa học tự nhiên 103.03-2013.10 2014 - 2017
69 Nghiên cứu một số cơ chế phát quang trong chấm lượng tử bán dẫn cấu trúc lõi/vỏ CdTe/CdS và CdSe/ZnS Vật lý - Khoa học tự nhiên 103.03-2013.27 2014 - 2017
70 Nghiên cứu chế tạo cảm biến hóa học dựa trên vật liệu lai cấu trúc nano giữa polymer dẫn và ô xít bán dẫn sử dụng phương pháp phun tĩnh điện và phương pháp điện hóa. Vật lý - Khoa học tự nhiên 103.02-2013.29 2014 - 2017
71 Nghiên cứu và chế tạo pin năng lượng mặt trời Cu(Zn,Sn)(S,Se)2 và Cu(In,Ga)(S,Se)2 bằng phương pháp in Vật lý - Khoa học tự nhiên 103.02-2013.36 2014 - 2017
72 Nghiên cứu tính chất truyền hạt tải trong màng mỏng tổ hợp nano sử dụng cho OLED, OSC, OECD và OTFS nhằm nâng cao hiệu suất của linh kiện Vật lý - Khoa học tự nhiên 103.02-2013.39 2014 - 2017
73 Nghiên cứu chế tạo màng, hạt và vật liệu tổ hợp trên cơ sở nano xốp Si (nPSi*) nhằm ứng dụng trong lĩnh vực quang điện tử và điều trị ung thư. Vật lý - Khoa học tự nhiên 103.99-2013.05 2014 - 2017
74 Tổng hợp, cấu trúc và tính chất quang xúc tác của vật liệu oxit phức hợp perovskite chuỗi Ruddlesden-Popper ứng dụng cho phản ứng phân tách nước Hoá học - Khoa học tự nhiên 104.03-2013.47 2014 - 2017
75 Nghiên cứu đa dạng các loài thuộc chi Trung quân (Ancistrocladus) ở Việt Nam dựa vào phân tích hóa sinh và di truyền Hoá học - Khoa học tự nhiên 104.01-2013.53 2014 - 2017
76 Nghiên cứu tổng hợp vật liệu khung kim loại – hữu cơ(MOFs) và vật liệu composit MOFs/Than hoạt tính ứng dụng làm chất hấp phụ hiệu quả cao trong xử lý môi trường Hoá học - Khoa học tự nhiên 104.05-2013.64 2014 - 2017
77 Nghiên cứu tổng hợp và đặc trưng xúc tác kim loại / hydrotalcite bằng các phổ sử dụng bức xạ gia tốc hạt nhân, ứng dụng cho phản ứng decaboxyl hóa để thu hydrocacbon xanh Hoá học - Khoa học tự nhiên 104.05-2013.57 2014 - 2017
78 Nghiên cứu thành phần hóa học và một số hoạt tính sinh học chi Chòi mòi (Antidesma ) ở Việt Nam Hoá học - Khoa học tự nhiên 104.01-2013.05 2014 - 2017
79 Nghiên cứu thành phần hóa học và hoạt tính sinh học một số loài đặc hữu và chọn lọc của Vịnh Hạ long thuộc 3 chi Hedyotis, Allophylus và Chirita Hoá học - Khoa học tự nhiên 104.01-2013.59 2014 - 2017
80 Nghiên cứu phân tích và đánh giá nguồn gốc, sự trao đổi và biến đổi hàm lượng kim loại nặng và chất dinh dưỡng trong môi trường nước, trầm tích tại hạ lưu của lưu vực sông Cầu, địa phận tỉnh Hải Dương Khoa học Trái Đất - Khoa học tự nhiên 104.04-2013.37 2014 - 2017
81 Nghiên cứu cơ chế kháng thuốc kháng sinh β-lactam của tụ cầu khuẩn vàng kháng Meticillin (MRSA)và thể đột biến của nó bằng các phương pháp Hóa học tính toán Hoá học - Khoa học tự nhiên 104.06-2013.68 2014 - 2017
82 Nghiên cứu chế tạo vi cảm biến miễn dịch từ tích hợp buồng vi phản ứng. Ứng dụng xác định nhanh một số kháng nguyên ung thư trong y sinh Y học cơ sở - Khoa học y, dược 104.03-2013.52 2014 - 2017
83 Nghiên cứu chế tạo pin nhiên liệu oxit rắn NiO+GDC/LDM/i-GDC/BSCF5582 và khảo sát khả năng hoạt động sử dụng khí CH4 làm nhiên liệu Hoá học - Khoa học tự nhiên 104.03-2013.20 2014 - 2017
84 Nghiên cứu chế tạo màng phân lập tại hiện trường các dạng kim loại nặng có khả năng tác động sinh học trong môi trường nước và trầm tích Hoá học - Khoa học tự nhiên 104.04-2013.66 2014 - 2017
85 Nghiên cứu chế tạo màng lọc hiệu năng cao bằng phương pháp trùng hợp ghép bề mặt, ứng dụng trong siêu lọc và lọc nano Hoá học - Khoa học tự nhiên 104.02-2013.42 2014 - 2017
86 Hoạt tính của các gốc tự do cacbonat CO3•- và gốc Cl•/Cl2•- trong dung dịch Hoá học - Khoa học tự nhiên 104.06-2013.54 2014 - 2017
87 Ảnh hưởng của pha trộn Ethanol sinh học vào xăng đến độ phát thải BTEX của xe máy và độ ô nhiễm BTEX trong không khí Hoá học - Khoa học tự nhiên 104.99-2013.63 2014 - 2017
88 Nghiên cứu thành phần hóa học và hoạt tính sinh học của cây Dung lụa- Symplocos sumuntia Buch-Ham ex G.Don (Symplocaceae) và cây Sói đứng Chloranthus erectus (Buch. - Ham.) Verdcourt (Chloranthaceae) ở phía Bắc Việt Nam Hoá học - Khoa học tự nhiên 104.01-2013.29 2014 - 2017
89 Xác định đồng thời nhiều thông số quan trọng trong các mẫu môi trường nước và trong các sản phẩm chọn lọc của một số quá trình sinh - hóa trên cơ sở phát triển hệ thiết bị điện di mao quản đa kênh loại xách tay Hoá học - Khoa học tự nhiên 104.04-2013.70 2014 - 2017
90 Nghiên cứu phân lập các hoạt chất và phát triển dữ liệu dấu vân tay sắc ký từ loài san hô mềm Sinulria nanolobata, S. abrupta, S. conferta ở Việt Nam Hoá học - Khoa học tự nhiên 104.01-2013.31 2014 - 2017
    1 2 3, 4 ... 759 760 761  
 
Banner
Banner home right