Tìm thấy 22,834 kết quả trong 0.203125 giây
Tên đề tài, đề án Lĩnh vực KH&CN Mã số, ký hiệu CNĐT, Tác giả T.G kết thúc
22831 Hoàn thiện thiết kế, công nghệ và chế tạo hệ thống tự động hoá cho các nhà trồng thông minh Kỹ thuật điện, kỹ thuật điện tử, kỹ thuật thông tin - Khoa học kỹ thuật và công nghệ KC.03.DA17/11-15 2016 - 2018
22832 Nghiên cứu, phát triển hệ thống lọc nội dung hỗ trợ quản lý và đảm bảo an toàn – an ninh thông tin trên mạng Internet Kỹ thuật điện, kỹ thuật điện tử, kỹ thuật thông tin - Khoa học kỹ thuật và công nghệ KC.01.02/06-10 TS Nguyễn Viết Thế 2017 - 2018
22833 Nghiên cứu xây dựng quy trình sản xuất chương trình phát thanh và máy thu thanh theo công nghệ số. none - Khoa học kỹ thuật và công nghệ KC.01.03/06-10 ThS Đào Huy Hứa 2017 - 2018
22834 Nghiên cứu, phát triển hệ thống tính toán lưới để hỗ trợ giải quyết các bài toán có khối lượng tính toán lớn none - Khoa học kỹ thuật và công nghệ KC.01.04/06-10 GS TS Vũ Đức Thi 2017 - 2018
    1 2 3 ... 760 761 762
 
Banner
Banner home right