Tìm thấy 22,915 kết quả trong 0.203125 giây
Tên đề tài, đề án Lĩnh vực KH&CN Mã số, ký hiệu CNĐT, Tác giả T.G kết thúc
22831 Nghiên cứu cải tiến cơ cấu tổ chức và cơ chế quản lý trong ngành vận tải đường sắt nhằm khai thác tiềm năng và nâng cao hiệu quả kinh tế giai đoạn 1984-1985 và 1986-1990 none - Khoa học xã hội 2001-265 Lê Đức Hảo, GS-TSKH 1983 - 1985
22832 Lập hệ thống sơ đồ tổ chức môi sinh và bảo vệ môi trường miền Đông Nam bộ đến năm 2000 none - Khoa học kỹ thuật và công nghệ 2001-372 Dương Mạnh Thảo, KS 1983 - 1985
22833 Đánh giá định lượng sự tương tác giữa dòng chảy hở với lòng dẫn nó và các công trình trên tuyến áp lực của nhà máy thủy điện none - Khoa học kỹ thuật và công nghệ 2001-499 Lưu Công Đào, TSKH 1983 - 1985
22834 Nghiên cứu biện pháp thủy lợi cải tạo đất chua phèn ở đồng bằng sông Cửu Long- Tóm tắt kết quả nghiên cứu none - Khoa học nông nghiệp 2001-247 Vương Đình Đước, KS 1981 - 1985
22835 Lập dự báo phát triển khoa học kỹ thuật của mạng lưới viễn thông Việt Nam đến năm 2000 none - Khoa học kỹ thuật và công nghệ Lê Thanh Dũng, PTS 1981 - 1984
22836 Lập đồ án thiết kế hệ thống báo hiệu cho mạng lưới viễn thông thống nhất quốc gia Việt Nam none - Khoa học kỹ thuật và công nghệ Lê Thanh Dũng, PTS 1981 - 1984
22837 Thiết kế, chế tạo phổ kế phản xạ none - Khoa học kỹ thuật và công nghệ Nguyễn Hữu Tâm, 1984 - 1984
22838 Hiệu đính bản đồ địa chất tỉ lệ 1:200000 loạt Trường Sơn none - Khoa học kỹ thuật và công nghệ Nguyễn Văn Hoành, KS 1982 - 1984
22839 Hiệu đính và chuẩn bị xuất bản các bản đồ địa chất tỉ lệ 1:200000 thuộc loạt Đông Bắc none - Khoa học kỹ thuật và công nghệ Nguyễn Công Lượng, KS 1982 - 1984
22840 Thành lập tập bản đồ vỏ phong hóa tỉ lệ 1:500000 phần phía Nam Việt Nam none - Khoa học kỹ thuật và công nghệ Nguyễn Thành Vạn, KS 1976 - 1984
22841 Chế tạo sơn dây emay điện từ dùng cho kỹ thuật thông tin từ nguyên liệu trong nước none - Khoa học kỹ thuật và công nghệ Đặng Văn Luyến, TS 1981 - 1984
22842 Qui trình công nghệ chế tạo diode phát quang màu đỏ GaP bằng phương pháp epitaxy lỏng none - Khoa học kỹ thuật và công nghệ 84-48-013 Nguyễn Thanh Nghị, PTS 1978 - 1984
22843 Nghiên cứu thiết kế chế tạo máy dệt tự động thay suốt DTĐ 165 none - Khoa học kỹ thuật và công nghệ Nguyễn Văn Thuấn, 1977 - 1984
22844 Nghiên cứu sản xuất thử dầu bôi khuôn máy thổi thủy tinh tự động và bán tự động none - Khoa học kỹ thuật và công nghệ 83-22- Hoàng Văn Thắm, PTS 1983 - 1984
22845 Tổng hợp tài liệu địa vật lý sẵn có nhờm mục đích chính xác hóa các cấu trúc địa chất, các yếu tố kiến tạo lớn v chọn các đối tựơng địa phương cho việc đặt vị trí các giếng khoan tìm kiếm ở miền võng Hà Nội none - Khoa học kỹ thuật và công nghệ 83-22-056 Đỗ Văn LưuHà Quốc Quân, KSKS 1981 - 1984
22846 Sinh địa tầng các trầm tích ocdovic-silua-devon Trường Sơn, dựa trên cơ sở bút đát none - Khoa học tự nhiên Nguyễn Văn Phúc, 1982 - 1984
22847 Xây dựng phương án nâng cao năng lực của ngành đường sắt trong việc rút hàng nhập ở khu đầu mối Hải phòng none - Khoa học kỹ thuật và công nghệ Vũ Đức Lân, KS 1981 - 1984
22848 Xây dựng phương án tổ chức đại lý vận tải ở Việt Nam none - Khoa học kỹ thuật và công nghệ Lê Ngọc Dũng, KS 1981 - 1984
22849 Xây dựng và ứng dụng các biện pháp nhằm nâng cao mức độ sử dụng hệ thống kho bãi cảng Hải Phòng none - Khoa học kỹ thuật và công nghệ Đinh Ngọc Vận, PTS 1981 - 1984
22850 Xây dựng các phương án tổ chức để hoàn thiện cơ cấu tổ chức của cảng Hải Phòng none - Khoa học kỹ thuật và công nghệ Nguyễn Văn Ba, 1981 - 1984
22851 Tập mẫu ảnh máy bay sử dụng trong điều tra quy hoạch rừng none - Khoa học kỹ thuật và công nghệ Đinh Hiệp, 1984 - 1984
22852 Tình hình thủy lực dòng chảy hạ du công trình và biện pháp bảo vệ bờ đê thị xã Hòa Bình trong giai đoạn xả lũ, thi công công trình thủy điện Hòa Bình none - Khoa học kỹ thuật và công nghệ Nguyễn Văn Toán, 1984 - 1984
22853 Chỉ tiêu kinh tế kỹ thuật các trạm thủy điện nhỏ none - none Đinh Đăng Lung, 1981 - 1984
22854 Địa chất thủy văn các thành tạo phát triển casto miền Bắc Việt Nam none - Khoa học kỹ thuật và công nghệ Lộc Ngọc Ly, PTS 1981 - 1984
22855 Đặc điểm địa chất thủy văn vùng đá vôi Xa đám-Vạn linh-Lạng sơn none - none Lộc Ngọc Ly, PTS 1981 - 1984
22856 Xác lập phương pháp quy hoạch - biện pháp khai thác và bảo vệ nguồn nước dưới đất trong các thành tạo phát triển casto (đá vôi) vùng Xa Đán -Vạn Linh -Lạng Sơn none - none Lộc Ngọc Ly, PTS 1981 - 1984
22857 Dự báo nhu cầu viễn thông Việt Nam đến năm 2000 none - Khoa học kỹ thuật và công nghệ Lưu Văn Lượng, PTS 1981 - 1984
22858 Xây dựng mô hình phân vùng mạng thông tin điện quốc gia Việt Nam none - Khoa học kỹ thuật và công nghệ Lê Tuệ, PTS 1982 - 1984
22859 Xây dựng bộ chương trình mẫu cho các phương pháp chủ yếu của bản đồ chuyên đề none - Khoa học kỹ thuật và công nghệ Vũ Bích Vân, PTS 1981 - 1984
22860 Thiết kế, chế tạo cân điện tử trên cần cẩu none - Khoa học kỹ thuật và công nghệ 2001-257 Đặng Văn Trang, KS 1983 - 1984
    1 2 3 ... 761, 762 763 764  
 
Banner
Banner home right