Tìm thấy 22,931 kết quả trong 0.22778582572937 giây
Tên đề tài, đề án Lĩnh vực KH&CN Mã số, ký hiệu CNĐT, Tác giả T.G kết thúc
22831 Bản hướng dẫn sử dụng chương trình tính thủy lực hệ thống sông hồ đồng ruộng-KASAL none - Khoa học nông nghiệp 2001-244 , 1981 - 1985
22832 Tính toán lũ Đồng Tháp Mười mùa không có lũ tràn none - Khoa học nông nghiệp 2001-245 , 1981 - 1985
22833 Bài toán lũ cạn vùng Tứ giác Long Xuyên none - Khoa học nông nghiệp 2001-246 , 1981 - 1985
22834 Nghiên cứu biện pháp thủy lợi cải tạo đất chua phèn ở đồng bằng sông Cửu Long none - Khoa học nông nghiệp 2001-247 Vương Đình Đước, KS 1981 - 1985
22835 Nghiên cứu một số biện pháp kỹ thuật để nâng cao tuổi thọ cho kết cấu bê tông của các công trình thủy lợi vùng nước biển và nước chua phèn none - Khoa học kỹ thuật và công nghệ 2001-248 Dương Đức Tín, GS-PTS 1981 - 1985
22836 Nghiên cứu chế tạo thiết bị xuyên tĩnh none - Khoa học kỹ thuật và công nghệ 2001-249 Nguyễn Văn Phương, KS 1981 - 1985
22837 Xác lập phương pháp tính toán dự báo sự biến đổi độ mặn của nước sông theo thời gian và chiều dài sông dưới ảnh hưởng của dao động thủy triều none - Khoa học nông nghiệp 2001-253 Nguyễn Văn Diệp, TSKH 1981 - 1985
22838 Bảo dưỡng bê tông trong điều kiện khí hậu nóng ẩm Việt Nam none - Khoa học kỹ thuật và công nghệ 2001-254 Nguyễn Tiến Đích, PTS 1981 - 1985
22839 Biên soạn công nghệ tiến bộ cho công tác thi công xây lắp và các phương tiện cơ giới hóa thi công none - Khoa học kỹ thuật và công nghệ 2001-259 Nguyễn Đạo Luật, KS 1981 - 1985
22840 Nghiên cứu tổng kết và kiến nghị ứng dụng các phương pháp thi công nảy sinh do nhập kỹ thuật mới none - Khoa học kỹ thuật và công nghệ 2001-260 Nguyễn Đăng Sơn, PTS 1981 - 1985
22841 Tính toán các đặc trưng thủy văn thiết kế khi thiếu số liệu đo dòng chảy none - Khoa học kỹ thuật và công nghệ 2001-263 Đào Quang LiênTrần Thanh Thủy, 1981 - 1985
22842 Nghiên cứu cải tiến cơ cấu tổ chức và cơ chế quản lý trong ngành vận tải đường sắt nhằm khai thác tiềm năng và nâng cao hiệu quả kinh tế giai đoạn 1984-1985 và 1986-1990 none - Khoa học xã hội 2001-265 Lê Đức Hảo, GS-TSKH 1983 - 1985
22843 Lập hệ thống sơ đồ tổ chức môi sinh và bảo vệ môi trường miền Đông Nam bộ đến năm 2000 none - Khoa học kỹ thuật và công nghệ 2001-372 Dương Mạnh Thảo, KS 1983 - 1985
22844 Đánh giá định lượng sự tương tác giữa dòng chảy hở với lòng dẫn nó và các công trình trên tuyến áp lực của nhà máy thủy điện none - Khoa học kỹ thuật và công nghệ 2001-499 Lưu Công Đào, TSKH 1983 - 1985
22845 Nghiên cứu biện pháp thủy lợi cải tạo đất chua phèn ở đồng bằng sông Cửu Long- Tóm tắt kết quả nghiên cứu none - Khoa học nông nghiệp 2001-247 Vương Đình Đước, KS 1981 - 1985
22846 Lập dự báo phát triển khoa học kỹ thuật của mạng lưới viễn thông Việt Nam đến năm 2000 none - Khoa học kỹ thuật và công nghệ Lê Thanh Dũng, PTS 1981 - 1984
22847 Lập đồ án thiết kế hệ thống báo hiệu cho mạng lưới viễn thông thống nhất quốc gia Việt Nam none - Khoa học kỹ thuật và công nghệ Lê Thanh Dũng, PTS 1981 - 1984
22848 Thiết kế, chế tạo phổ kế phản xạ none - Khoa học kỹ thuật và công nghệ Nguyễn Hữu Tâm, 1984 - 1984
22849 Hiệu đính bản đồ địa chất tỉ lệ 1:200000 loạt Trường Sơn none - Khoa học kỹ thuật và công nghệ Nguyễn Văn Hoành, KS 1982 - 1984
22850 Hiệu đính và chuẩn bị xuất bản các bản đồ địa chất tỉ lệ 1:200000 thuộc loạt Đông Bắc none - Khoa học kỹ thuật và công nghệ Nguyễn Công Lượng, KS 1982 - 1984
22851 Thành lập tập bản đồ vỏ phong hóa tỉ lệ 1:500000 phần phía Nam Việt Nam none - Khoa học kỹ thuật và công nghệ Nguyễn Thành Vạn, KS 1976 - 1984
22852 Chế tạo sơn dây emay điện từ dùng cho kỹ thuật thông tin từ nguyên liệu trong nước none - Khoa học kỹ thuật và công nghệ Đặng Văn Luyến, TS 1981 - 1984
22853 Qui trình công nghệ chế tạo diode phát quang màu đỏ GaP bằng phương pháp epitaxy lỏng none - Khoa học kỹ thuật và công nghệ 84-48-013 Nguyễn Thanh Nghị, PTS 1978 - 1984
22854 Nghiên cứu thiết kế chế tạo máy dệt tự động thay suốt DTĐ 165 none - Khoa học kỹ thuật và công nghệ Nguyễn Văn Thuấn, 1977 - 1984
22855 Nghiên cứu sản xuất thử dầu bôi khuôn máy thổi thủy tinh tự động và bán tự động none - Khoa học kỹ thuật và công nghệ 83-22- Hoàng Văn Thắm, PTS 1983 - 1984
22856 Tổng hợp tài liệu địa vật lý sẵn có nhờm mục đích chính xác hóa các cấu trúc địa chất, các yếu tố kiến tạo lớn v chọn các đối tựơng địa phương cho việc đặt vị trí các giếng khoan tìm kiếm ở miền võng Hà Nội none - Khoa học kỹ thuật và công nghệ 83-22-056 Đỗ Văn LưuHà Quốc Quân, KSKS 1981 - 1984
22857 Sinh địa tầng các trầm tích ocdovic-silua-devon Trường Sơn, dựa trên cơ sở bút đát none - Khoa học tự nhiên Nguyễn Văn Phúc, 1982 - 1984
22858 Xây dựng phương án nâng cao năng lực của ngành đường sắt trong việc rút hàng nhập ở khu đầu mối Hải phòng none - Khoa học kỹ thuật và công nghệ Vũ Đức Lân, KS 1981 - 1984
22859 Xây dựng phương án tổ chức đại lý vận tải ở Việt Nam none - Khoa học kỹ thuật và công nghệ Lê Ngọc Dũng, KS 1981 - 1984
22860 Xây dựng và ứng dụng các biện pháp nhằm nâng cao mức độ sử dụng hệ thống kho bãi cảng Hải Phòng none - Khoa học kỹ thuật và công nghệ Đinh Ngọc Vận, PTS 1981 - 1984
    1 2 3 ... 761 762, 763 764 765  
 
Banner
Banner home right