Tìm thấy 22,915 kết quả trong 0.203125 giây
Tên đề tài, đề án Lĩnh vực KH&CN Mã số, ký hiệu CNĐT, Tác giả T.G kết thúc
22801 Phụ lục qui phạm đo vẽ bản đồ địa hình tỉ lệ 1:5000, 1:2000, 1:2000, 1:1000, 1:500 (dự thảo) none - Khoa học kỹ thuật và công nghệ Phạm Công Duyến, KS 1983 - 1985
22802 Hoàn chỉnh cuốn qui phạm đo vẽ bản đồ địa hình tỉ lệ 1:5000, 1:2000, 1:1000, 1:500 none - Khoa học kỹ thuật và công nghệ Phạm Công Duyến, KS 1983 - 1985
22803 Tổ chức bộ chương trình mẫu vẽ ký hiệu bản đồ địa hình none - Khoa học kỹ thuật và công nghệ Vũ Bích Vân, PTS 1983 - 1985
22804 Xây dựng qui trình và cấu trúc chương trình tự động vẽ bình đồ none - Khoa học kỹ thuật và công nghệ Nguyễn Lê Hằng, KS 1983 - 1985
22805 Xây dựng hệ thống mã hóa nội dung bản đồ địa hình (Phần: bảng mã hóa nội dung bản đồ địa hình tỉ lệ 1:2000 - 1:10000) none - Khoa học kỹ thuật và công nghệ Vũ Bích Vân, PTS 1983 - 1985
22806 Nghiên cứu thí nghiệm chế màng khắc, xây dựng qui trình công nghệ chế in bản đồ địa hình từ các nguyên đồ được chuẩn bị bằng phương pháp khắc và phương pháp vẽ trên đế phim, ứng dụng màng khắc để chế bản mẫu gốc dùng cho việc chế in giấy ô ly cỡ lớn none - Khoa học kỹ thuật và công nghệ Nguyễn Thế Vỹ, KS 1981 - 1985
22807 Điều vẽ ảnh chụp từ máy bay trong công tác thành lập bản đồ địa hình tỉ lệ lớn none - Khoa học kỹ thuật và công nghệ Nguyễn Tiến Khang, KS 1981 - 1985
22808 Nghiên cứu vai trò các yếu tố địa chất công trình trong sự thành tạo khe nứt hiện đại none - Khoa học kỹ thuật và công nghệ Vũ Cao Minh, PTS 1981 - 1985
22809 Nghiên cứu khả năng sử dụng vi sinh vật để sản xất sinh khối giàu protein và vitamin phục vụ chăn nuôi none - none 96-0092 Nguyễn Lân Dũng, GS, PTS 1982 - 1985
22810 Vỏ phong hóa đá bazan Kainozoi Việt Nam (thành phần vật chất, sự phân bố, khả năng sinh chứa khoáng sản) none - none 96-0329 Mai Trọng Nhuận, PTS 1983 - 1985
22811 Xác định thành phần, trữ lượng các loài động vật, thực vật quý và hiếm ở Tây Nguyên, Phú Khánh, đồng bằng sông MêKông và biện pháp bảo vệ, khôi phục chúng none - none 96-0332 Võ Quý, CN 1981 - 1985
22812 Sơ đồ sử dụng tổng hợp và bảo vệ tài nguyên nước lưu vực sông Hồng-sông Đồng Nai và đồng bằng sông Cửu Long none - Khoa học tự nhiên 2001-234 Lê Trực, PTS 1981 - 1985
22813 Tính toán và dự báo trường sóng vùng biển Đông none - Khoa học kỹ thuật và công nghệ 2001-235 Nguyễn Mạnh Hùng, KS 1981 - 1985
22814 Mưa và dòng chảy năm none - Khoa học kỹ thuật và công nghệ 2001-237 Trần Thanh Xuân, PTS 1981 - 1985
22815 Mô hình mẫu huyện theo vùng none - Khoa học xã hội 2001-238 Phan Văn Đôn, KS 1982 - 1985
22816 Nâng cao năng lực ngành vận tải ô tô bảo đảm nhiệm vụ kế hoạch 1985 none - Khoa học kỹ thuật và công nghệ 2001-239 Nguyễn Tiến Đan, KS 1981 - 1985
22817 Nghiên cứu các phương pháp tính toán và xây dựng hệ chương trình cho lò phản ứng TVV-9 nhằm mục đích vận hành và khai thác có kết quả lò và chuẩn bị điều kiện cho điện nguyên tử none - Khoa học kỹ thuật và công nghệ 2001-240 , 1981 - 1985
22818 Xây dựng phương pháp đo lường phóng xạ đánh dấu và các phương pháp sinh hóa phóng xạ đánh dấu ứng dụng vào các nghiên cứu sinh học, y học, nông nghiệp none - Khoa học kỹ thuật và công nghệ 2001-241 Lê Xuân Tú, GS.TSKH 1981 - 1985
22819 Chế độ và kỹ thuật tưới cho cà phê none - Khoa học nông nghiệp 2001-243 Bùi Hiếu, PTS 1981 - 1985
22820 Bản hướng dẫn sử dụng chương trình tính thủy lực hệ thống sông hồ đồng ruộng-KASAL none - Khoa học nông nghiệp 2001-244 , 1981 - 1985
22821 Tính toán lũ Đồng Tháp Mười mùa không có lũ tràn none - Khoa học nông nghiệp 2001-245 , 1981 - 1985
22822 Bài toán lũ cạn vùng Tứ giác Long Xuyên none - Khoa học nông nghiệp 2001-246 , 1981 - 1985
22823 Nghiên cứu biện pháp thủy lợi cải tạo đất chua phèn ở đồng bằng sông Cửu Long none - Khoa học nông nghiệp 2001-247 Vương Đình Đước, KS 1981 - 1985
22824 Nghiên cứu một số biện pháp kỹ thuật để nâng cao tuổi thọ cho kết cấu bê tông của các công trình thủy lợi vùng nước biển và nước chua phèn none - Khoa học kỹ thuật và công nghệ 2001-248 Dương Đức Tín, GS-PTS 1981 - 1985
22825 Nghiên cứu chế tạo thiết bị xuyên tĩnh none - Khoa học kỹ thuật và công nghệ 2001-249 Nguyễn Văn Phương, KS 1981 - 1985
22826 Xác lập phương pháp tính toán dự báo sự biến đổi độ mặn của nước sông theo thời gian và chiều dài sông dưới ảnh hưởng của dao động thủy triều none - Khoa học nông nghiệp 2001-253 Nguyễn Văn Diệp, TSKH 1981 - 1985
22827 Bảo dưỡng bê tông trong điều kiện khí hậu nóng ẩm Việt Nam none - Khoa học kỹ thuật và công nghệ 2001-254 Nguyễn Tiến Đích, PTS 1981 - 1985
22828 Biên soạn công nghệ tiến bộ cho công tác thi công xây lắp và các phương tiện cơ giới hóa thi công none - Khoa học kỹ thuật và công nghệ 2001-259 Nguyễn Đạo Luật, KS 1981 - 1985
22829 Nghiên cứu tổng kết và kiến nghị ứng dụng các phương pháp thi công nảy sinh do nhập kỹ thuật mới none - Khoa học kỹ thuật và công nghệ 2001-260 Nguyễn Đăng Sơn, PTS 1981 - 1985
22830 Tính toán các đặc trưng thủy văn thiết kế khi thiếu số liệu đo dòng chảy none - Khoa học kỹ thuật và công nghệ 2001-263 Đào Quang LiênTrần Thanh Thủy, 1981 - 1985
    1 2 3 ... 760 761, 762 763 764  
 
Banner
Banner home right