Tìm thấy 22,814 kết quả trong 0.203125 giây
Tên đề tài, đề án Lĩnh vực KH&CN Mã số, ký hiệu CNĐT, Tác giả T.G kết thúc
22771 Thể chế sửa chữa lớn các thiết bị xếp dỡ cảng Hải Phòng (đề mục 2 đề tài 34.01.03.06) none - Khoa học kỹ thuật và công nghệ Nguyễn Đăng Diệm, KS 1981 - 1983
22772 Quản lý các thiết bị cơ giới hóa none - Khoa học kỹ thuật và công nghệ Vũ Thế Lộc, PTS 1981 - 1983
22773 Vận hành và bảo dưỡng xe nâng hàng 4045 P none - Khoa học kỹ thuật và công nghệ Nguyễn Đăng Diệm, KS 1981 - 1983
22774 Vận hành, bảo dưỡng, sửa chửa nhỏ cầu trục di động KC4361 none - Khoa học kỹ thuật và công nghệ Lê Thiện Thành, 1981 - 1983
22775 Xây dựng và ứng dụng các phương án hoàn thiện hệ thống bảo dưỡng, sửa chữa và quản lý các phương tiện bốc xếp cảng Hải Phòng none - Khoa học kỹ thuật và công nghệ Vũ Thế Lộc, PTS 1981 - 1983
22776 Xây dựng phương án nhằm nâng cao năng lực ngành đường sông trong việc rút hàng nhập ở khu đầu mối Hải Phòng none - Khoa học kỹ thuật và công nghệ Thái Anh Tuấn, 1981 - 1983
22777 Xây dựng phương án hoàn thiện hệ thống thông tin tác nghiệp cảng Hải Phòng none - Khoa học kỹ thuật và công nghệ Phạm Văn Nhẫn, 1981 - 1983
22778 Nghiên cứu xây dựng các nguyên tắc để tạo rừng và kinh doanh rừng phòng hộ các lưu vực hồ chứa nước đầu nguồn và dọc bờ sông none - Khoa học nông nghiệp Bùi NgạnhNguyễn Ngọc Đích, KSKS 1981 - 1983
22779 Nghiên cứu và xây dựng biện pháp phòng trừ tổng hợp sâu hại bồ đề (sâu khoang) none - Khoa học nông nghiệp Đoàn BổngLê Nam Hùng, KSPTS 1979 - 1983
22780 Bộ kín dầu cho hệ trục chân vịt kiểu "SIMPLEX" none - Khoa học kỹ thuật và công nghệ Nguyễn Hữu BảoVũ Văn LươngPhạm Thái Hùng, 1981 - 1983
22781 áp dụng phương pháp Uran-Thori-Chì và chì bình thường xác định tuổi tuyệt đối của các khoáng vật ở Việt Nam none - Khoa học kỹ thuật và công nghệ Nguyễn Khắc Vinh, KS 1979 - 1982
22782 Thể chế bảo dưỡng kỹ thuật định kỳ xe nâng hàng 4045 P (đề mục 7, đề tài 34.01.03.06) none - Khoa học kỹ thuật và công nghệ Nguyễn Đăng Điệm, KS 1981 - 1982
22783 Thể chế bảo dưỡng kỹ thuật vô cấp cần trục ADK 12,5. Đề mục 6 đề tài 34.01.03.06 none - Khoa học kỹ thuật và công nghệ Lê Phước Ninh, PTS 1981 - 1982
22784 Thể chế bảo dưỡng kỹ thuật định kỳ và sửa chữa lớn cần trục chân đế (đề mục 3 đề tài 34.01.03.06) none - Khoa học kỹ thuật và công nghệ Trần Quang QúiNguyễn Văn Hợp, KSPTS 1981 - 1982
22785 Thể chế bảo dưỡng kỹ thuật định kỳ cần trục K 161 (đề mục 5 đề tài 34.01.03.06) none - Khoa học kỹ thuật và công nghệ Ngô Văn VinhNguyễn Đăng Diệm, KSKS 1981 - 1982
22786 Dự báo khối lượng hàng hóa thông qua cụm cảng Hải Phòng 1985-1990-1995-2000 none - Khoa học kỹ thuật và công nghệ Nguyễn Đình Tư, KS 1981 - 1982
22787 Phân bổ hàng hóa đi và đến cảng Hải Phòng năm 1985 cho các phương thức vận tải none - Khoa học kỹ thuật và công nghệ Nguyễn Đình Tư, KS 1981 - 1982
22788 Vỏ phong hoá Bazan Tây Nguyên none - Khoa học kỹ thuật và công nghệ 99-176 Nguyễn Ngọc Trường, PTS 1979 - 1982
22789 Sưu tầm, nghiên cứu, hiệu đính, dịch thuật, biên soạn trước tác Phan Châu Trinh none - Khoa học xã hội Nguyễn Văn Dương, 1979 - 1981
22790 Một số biện pháp nâng cao chất lượng giáo dục chính trị-tư tưởng-đạo đức cho học sinh trường phổ thông trên địa bàn các xứ đạo công giáo none - Khoa học xã hội 2001-292 Trần Quốc Lộ, PGS-PTS 1981 - 1981
22791 Nghiên cứu chọn tạo giống lúa ngắn ngày NN75 - 10 (X1) none - Khoa học nông nghiệp 2000-136 Tạ Minh Sơn, PGS,TS 1972 - 1976
22792 Nghiên cứu thiết kế và chế tạo canô rà phá thủy lôi điều khiển từ xa none - Khoa học kỹ thuật và công nghệ Nguyễn Hữu Bảo, 1968 - 1973
22793 Thị trường và giá cả Việt Nam từ đầu thế kỷ XIX đến nay none - Khoa học xã hội 93-1543KQ Đặng PhongNgô Trí Long, PGS.PTS 1990 - 2018
22794 Nghiên cứu quy trình công nghệ sản xuất bột hàn gốm dùng để hàn tự động thép có độ bền cao dưới lớp thuốc trợ dung none - Khoa học kỹ thuật và công nghệ Đặng Trần Lương, KS 2008 - 2018
22795 Cơ sở lý luận và thực tiễn xác định phạm vi và phương pháp kiểm toán số dư đầu năm trong báo cáo tài chính doanh nghiệp nhà nước none - Khoa học xã hội 2009-32-496 Phí Công Hùng, CN 2004 - 2018
22796 Xây dựng chương trình dự báo xâm nhập mặn cho khu vực Đồng bằng sông Hồng - sông Thái Bình none - Khoa học kỹ thuật và công nghệ 2011-04-249 Đoàn Thanh Hằng, KS. 2008 - 2018
22797 Nghiên cứu ứng dụng phương pháp đánh giá nông thôn có sự tham gia của cộng đồng (Participatory Rural Assesment - PRA) để xây dựng phương pháp và tiêu chí giám sát, đánh giá kết quả thực hiện xây dựng mô hình nông thôn mới none - Khoa học xã hội 2012-02-366 Nguyễn Tuấn Anh, GS,TS 2010 - 2018
22798 Nghiên cứu và triển khai để xây dựng nhóm hệ chuyên dụng dùng công nghệ nhận dạng và tổng hợp tiếng Việt (SP1) Khoa học kỹ thuật và công nghệ khác - Khoa học kỹ thuật và công nghệ KC.01.01/06-10 PGS CN Đỗ Văn Vũ 2017 - 2018
22799 Phục tráng và phát triển giống lúa Tan Hin, Tan Lo, Săm Pa Tong trên địa bàn hyện Sốp Cộp tỉnh Sơn La Trồng trọt - Khoa học nông nghiệp KS. Dương Gia Định 2011 - 2018
22800 Vườn rau thông minh Trồng trọt - Khoa học nông nghiệp 2018 - 2018
    1 2 3 ... , 759 760 761  
 
Banner
Banner home right