Tìm thấy 22,894 kết quả trong 0.203125 giây
Tên đề tài, đề án Lĩnh vực KH&CN Mã số, ký hiệu CNĐT, Tác giả T.G kết thúc
22771 Hệ thống thông gió tàu thủy none - Khoa học kỹ thuật và công nghệ Nguyễn Xuân Đỉnh, 1981 - 1985
22772 Nghiên cứu ứng dụng kỹ thuật điện tử vào tự động hóa tàu thủy none - Khoa học kỹ thuật và công nghệ Vũ Văn Lương, 1981 - 1985
22773 Xây dựng và thử nghiệm buồng máy mẫu điều khiển tập trung none - Khoa học kỹ thuật và công nghệ Nguyễn Văn Thắng, 1981 - 1985
22774 Hệ thống đóng mở cửa đất sà lan đất 300m*2 none - Khoa học kỹ thuật và công nghệ Vũ Phấn, 1981 - 1985
22775 Nghiên cứu thiết kế tàu hút bùn cửa biển 300-350 m*2/h none - Khoa học kỹ thuật và công nghệ Chu Chất Chính, 1983 - 1985
22776 Xây dựng tổ chức và cơ chế quản lý ngành vận tải ô tô none - Khoa học kỹ thuật và công nghệ Nguyễn Võ Liễu, 1981 - 1985
22777 Nghiên cứu các biện pháp bảo đảm nhiệm vụ vận tải biển, đặc biệt pha sông biển cho kế hoạch 1985 none - Khoa học kỹ thuật và công nghệ Nguyễn Vĩnh Phúc, 1983 - 1985
22778 Xây dựng hệ thống mã hóa nội dung bản đồ địa hình none - Khoa học kỹ thuật và công nghệ Vũ Bích Vân, PTS 1983 - 1985
22779 Nghiên cứu thí nghiệm các loại phim kỹ thuật: phim bóc màng, phim nửa tông để phiên tiếp xúc từ ảnh máy bay, phim chụp nét bản đồ none - Khoa học kỹ thuật và công nghệ Nguyễn Gia Thanh, PTS 1981 - 1985
22780 Phụ lục qui phạm đo vẽ bản đồ địa hình tỉ lệ 1:5000, 1:2000, 1:2000, 1:1000, 1:500 (dự thảo) none - Khoa học kỹ thuật và công nghệ Phạm Công Duyến, KS 1983 - 1985
22781 Hoàn chỉnh cuốn qui phạm đo vẽ bản đồ địa hình tỉ lệ 1:5000, 1:2000, 1:1000, 1:500 none - Khoa học kỹ thuật và công nghệ Phạm Công Duyến, KS 1983 - 1985
22782 Tổ chức bộ chương trình mẫu vẽ ký hiệu bản đồ địa hình none - Khoa học kỹ thuật và công nghệ Vũ Bích Vân, PTS 1983 - 1985
22783 Xây dựng qui trình và cấu trúc chương trình tự động vẽ bình đồ none - Khoa học kỹ thuật và công nghệ Nguyễn Lê Hằng, KS 1983 - 1985
22784 Xây dựng hệ thống mã hóa nội dung bản đồ địa hình (Phần: bảng mã hóa nội dung bản đồ địa hình tỉ lệ 1:2000 - 1:10000) none - Khoa học kỹ thuật và công nghệ Vũ Bích Vân, PTS 1983 - 1985
22785 Nghiên cứu thí nghiệm chế màng khắc, xây dựng qui trình công nghệ chế in bản đồ địa hình từ các nguyên đồ được chuẩn bị bằng phương pháp khắc và phương pháp vẽ trên đế phim, ứng dụng màng khắc để chế bản mẫu gốc dùng cho việc chế in giấy ô ly cỡ lớn none - Khoa học kỹ thuật và công nghệ Nguyễn Thế Vỹ, KS 1981 - 1985
22786 Điều vẽ ảnh chụp từ máy bay trong công tác thành lập bản đồ địa hình tỉ lệ lớn none - Khoa học kỹ thuật và công nghệ Nguyễn Tiến Khang, KS 1981 - 1985
22787 Nghiên cứu vai trò các yếu tố địa chất công trình trong sự thành tạo khe nứt hiện đại none - Khoa học kỹ thuật và công nghệ Vũ Cao Minh, PTS 1981 - 1985
22788 Nghiên cứu khả năng sử dụng vi sinh vật để sản xất sinh khối giàu protein và vitamin phục vụ chăn nuôi none - none 96-0092 Nguyễn Lân Dũng, GS, PTS 1982 - 1985
22789 Vỏ phong hóa đá bazan Kainozoi Việt Nam (thành phần vật chất, sự phân bố, khả năng sinh chứa khoáng sản) none - none 96-0329 Mai Trọng Nhuận, PTS 1983 - 1985
22790 Xác định thành phần, trữ lượng các loài động vật, thực vật quý và hiếm ở Tây Nguyên, Phú Khánh, đồng bằng sông MêKông và biện pháp bảo vệ, khôi phục chúng none - none 96-0332 Võ Quý, CN 1981 - 1985
22791 Sơ đồ sử dụng tổng hợp và bảo vệ tài nguyên nước lưu vực sông Hồng-sông Đồng Nai và đồng bằng sông Cửu Long none - Khoa học tự nhiên 2001-234 Lê Trực, PTS 1981 - 1985
22792 Tính toán và dự báo trường sóng vùng biển Đông none - Khoa học kỹ thuật và công nghệ 2001-235 Nguyễn Mạnh Hùng, KS 1981 - 1985
22793 Mưa và dòng chảy năm none - Khoa học kỹ thuật và công nghệ 2001-237 Trần Thanh Xuân, PTS 1981 - 1985
22794 Mô hình mẫu huyện theo vùng none - Khoa học xã hội 2001-238 Phan Văn Đôn, KS 1982 - 1985
22795 Nâng cao năng lực ngành vận tải ô tô bảo đảm nhiệm vụ kế hoạch 1985 none - Khoa học kỹ thuật và công nghệ 2001-239 Nguyễn Tiến Đan, KS 1981 - 1985
22796 Nghiên cứu các phương pháp tính toán và xây dựng hệ chương trình cho lò phản ứng TVV-9 nhằm mục đích vận hành và khai thác có kết quả lò và chuẩn bị điều kiện cho điện nguyên tử none - Khoa học kỹ thuật và công nghệ 2001-240 , 1981 - 1985
22797 Xây dựng phương pháp đo lường phóng xạ đánh dấu và các phương pháp sinh hóa phóng xạ đánh dấu ứng dụng vào các nghiên cứu sinh học, y học, nông nghiệp none - Khoa học kỹ thuật và công nghệ 2001-241 Lê Xuân Tú, GS.TSKH 1981 - 1985
22798 Chế độ và kỹ thuật tưới cho cà phê none - Khoa học nông nghiệp 2001-243 Bùi Hiếu, PTS 1981 - 1985
22799 Bản hướng dẫn sử dụng chương trình tính thủy lực hệ thống sông hồ đồng ruộng-KASAL none - Khoa học nông nghiệp 2001-244 , 1981 - 1985
22800 Tính toán lũ Đồng Tháp Mười mùa không có lũ tràn none - Khoa học nông nghiệp 2001-245 , 1981 - 1985
    1 2 3 ... 759 760 761, 762 763 764  
 
Banner
Banner home right