Tìm thấy 22,931 kết quả trong 0.23158097267151 giây
Tên đề tài, đề án Lĩnh vực KH&CN Mã số, ký hiệu CNĐT, Tác giả T.G kết thúc
22771 Xây dựng hệ thống chứng nhận chất lượng các sản phẩm công nghiệp none - Khoa học kỹ thuật và công nghệ Hoàng Mạnh Tuấn, KS 1981 - 1985
22772 Lập sơ đồ phát triển và phân bố lực lượng sản xuất công nghiệp vật liệu xây dựng thời kỳ 1986-2000 none - none Ngô văn Minh, 1982 - 1985
22773 Dự báo nhu cầu và chế độ tiêu thụ điện cho thủy lợi none - none Nguyễn Hữu Hồ, 1981 - 1985
22774 Nghiên cứu và áp dụng các biện pháp kỹ thuật để phủ xanh đồi trọc nhằm bảo vệ và nâng cao độ phì của đất, cải thiện các điều kiện tiểu khí hậu none - Khoa học nông nghiệp Cao Thọ ưng, PTS 1981 - 1985
22775 Nghiên cứu xây dựng các phương thức khai thác, phục hồi và cải tạo rừng nhằm cung cấp nguyên liệu cho công nghiệp gỗ dán, gỗ lạng, đồ gỗ và vật liệu xây dựng none - Khoa học nông nghiệp Nguyễn Bá Chất, KS 1981 - 1985
22776 Tiến hành chọn lọc các cây mỡ mọc nhanh có hình dạng tốt cho vùng trung tâm none - Khoa học nông nghiệp Lê Đình Khả, PTS 1983 - 1985
22777 Nghiên cứu tính biến dị địa lý và sinh thái của các giống cây trồng rừng chủ yếu (thông, bạch đàn) để hoàn thiện khu vực hóa giống và chọn các tiểu khí hậu có lợi nhất cho trồng rừng, cung cấp nguyên liệu giấy và xenluylô none - Khoa học nông nghiệp Hoàng Chương, KS 1981 - 1985
22778 Nghiên cứu qui luật tăng trưởng của những loài gỗ của lâm phần thuần loại và hỗn loại năng suất cao để làm cơ sở tiếp theo cho các phương pháp kinh doanh rừng hợp lý none - Khoa học nông nghiệp Vũ Đình Phương, KS 1983 - 1985
22779 Nghiên cứu xây dựng các biện pháp kỹ thuật cho các khâu tác nghiệp để thực hiện các mô hình nông lâm kết hợp bằng công cụ và cơ giới hóa none - Khoa học nông nghiệp Nguyễn Thanh Quế, PTS 1981 - 1985
22780 Tổng kết các kinh nghiệm hiện có và nghiên cứu xây dựng các mô hình mới về nông lâm kết hợp cho từng vùng none - Khoa học nông nghiệp Nguyễn Ngọc Bình, KS 1981 - 1985
22781 Lập đồ án thiết kế mạng vô tuyến chuyển tiếp đường trục none - Khoa học kỹ thuật và công nghệ Phùng Phát Minh, KS 1982 - 1985
22782 Lập phương án mạng thông tin nhiều kênh đường trục none - Khoa học kỹ thuật và công nghệ Nguyễn Mạnh Tấn, KS 1982 - 1985
22783 Đồ án thiết kế cấu trúc mạng vô tuyến sóng ngắn none - Khoa học kỹ thuật và công nghệ Lê Đình Đức, KS 1982 - 1985
22784 Thiết kế sơ đồ mạng cáp thông tin none - Khoa học kỹ thuật và công nghệ Đăng Vinh Hiệu, KS 1982 - 1985
22785 Xác lập phương án đánh số mã hóa none - Khoa học kỹ thuật và công nghệ Phạm Đình Luân, KS 1982 - 1985
22786 Cấu trúc lưu lượng và sự phối hợp giữa các đường trục none - Khoa học kỹ thuật và công nghệ Trần Quang Huy, KS 1982 - 1985
22787 Nghiên cứu xác lập bộ chỉ tiêu kỹ thuật truyền dẫn của mạng lưới điện thoại Việt Nam thời kỳ 1986-2000 none - Khoa học kỹ thuật và công nghệ Nguyễn Đình Cát, 1985 - 1985
22788 Nghiên cứu xác lập các tiêu chuẩn định mức kỹ thuật trên các tham số lưu lượng phản ánh trình độ phục vụ của mạng điện thoại Việt Nam trong giai đoạn 1985-2000 none - Khoa học kỹ thuật và công nghệ Nguyễn Đình Cát, 1984 - 1985
22789 Đồ án thiết kế mạng truyền trang báo, truyền ảnh trong mạng thông tin quốc gia thống nhất none - Khoa học kỹ thuật và công nghệ Bùi Xuân Cường, KS 1982 - 1985
22790 Khảo sát, phân tích và đánh giá mạng thông tin hiện có của Việt Nam none - Khoa học kỹ thuật và công nghệ Nguyễn Xuân Bá, PTS 1982 - 1985
22791 Lập đồ án mạng điện báo công dụng của Việt Nam đến năm 2000 none - Khoa học kỹ thuật và công nghệ Nguyễn Văn Thắng, KS 1982 - 1985
22792 Lập đồ án mạng lưới truyền thanh cấp huyện none - Khoa học kỹ thuật và công nghệ Ngô Đức Trà, KS 1982 - 1985
22793 Lập đồ án mạng thông tin Telex nước CHXHCN Việt Nam năm 2000 none - Khoa học kỹ thuật và công nghệ Bùi Trung Hiếu, KS 1982 - 1985
22794 Nghiên cứu thiết kế, chế tạo thuyền buồm gắn máy ven biển 50T bằng vật liệu xi măng lưới thép none - Khoa học kỹ thuật và công nghệ Ngô Cân, 1981 - 1985
22795 Nghiên cứu đặc trưng tính năng và độ bền kết cấu tàu thuyền xi măng lưới thép none - Khoa học kỹ thuật và công nghệ Nguyễn Văn Phượng, KS 1981 - 1985
22796 Xác định tính qui luật và các thông số cơ bản của quá trình điện hóa đo môi trường biển Việt Nam ảnh hưởng đến các kết cấu vỏ tàu. Xây dựng và đưa vào áp dụng các chỉ dẫn về việc xác định tốc độ ăn mòn do rỉ đối với các kết cấu vỏ tàu thép none - Khoa học kỹ thuật và công nghệ Trịnh Thị Hồng Vân, KS 1981 - 1985
22797 Chọn tàu pha sông biển none - Khoa học kỹ thuật và công nghệ Nguyễn Bình, 1984 - 1985
22798 Hình thành và nắm vững việc chế tạo hệ thống bánh lái chân vịt của tàu lái đẩy ven biển none - Khoa học kỹ thuật và công nghệ Nguyễn Mai Nghinh, 1985 - 1985
22799 Nghiên cứu thiết kế các hệ thống và trang thiết bị nhằm bảo đảm sinh hoạt và an toàn cho thủy thủ và hành khách trên tàu none - Khoa học kỹ thuật và công nghệ Nguyễn Văn Thống, 1981 - 1985
22800 Xây dựng hệ thống nối ghép tin cậy giữa tàu kéo đẩy và sà lan none - Khoa học kỹ thuật và công nghệ Phạm công Chiến, 1981 - 1985
    1 2 3 ... 759 760 761 ... 763 764 765  
 
Banner
Banner home right