Tìm thấy 22,931 kết quả trong 0.203125 giây
Tên đề tài, đề án Lĩnh vực KH&CN Mã số, ký hiệu CNĐT, Tác giả T.G kết thúc
22741 ứng dụng các tư liệu viễn thám thành lập các loại bản đồ đất nông nghiệp none - Khoa học nông nghiệp Bùi Quang Toản, KS 1981 - 1985
22742 Nghiên cứu xây dựng và áp dụng các phương thức khai thác, tái sinh, gây trống và cải tạo rừng thông Lâm Đồng none - Khoa học nông nghiệp Nguyễn Ngọc Lung, PTS 1983 - 1985
22743 Nghiên cứu hệ thống máy để cơ giới hóa qúa trình chặt hạ, phục hồi rừng và trồng rừng vùng E.A.sup none - Khoa học nông nghiệp Phạm Duy Dũng, 1981 - 1985
22744 Nghiên cứu có xây dựng quy trình công nghệ khai thác rừng, phục hồi rừng và cải tạo rừng, sử dụng rộng rãi các phương tiện cơ giới hóa none - Khoa học nông nghiệp Nguyễn Vĩ, PTS 2000 - 1985
22745 Nghiên cứu xây dựng các phương thức nhân giống dinh dưỡng hàng loạt cây gỗ lớn, gỗ qúi none - Khoa học nông nghiệp Nguyễn Ngọc Tân, KS 2000 - 1985
22746 Nghiên cứu xây dựng quy trình công nghệ tạo cây con, trồng rừng và chăm sóc rừng non cho những loài cây lá rộng làm nguyên liệu giấy sợi (phần đặc điểm sinh học và kỹ thuật gieo trồng dó) none - Khoa học nông nghiệp Đoàn Bổng, KS 1981 - 1985
22747 Nghiên cứu xây dựng và áp dụng các quy trình công nghệ gây trồng, nuôi dưỡng, bảo vệ rừng thông. Đề mục nghiên cứu đất thông nhựa none - Khoa học nông nghiệp Nguyễn Xuân QuátNgô Đình Quế, KSKS 1981 - 1985
22748 Nghiên cứu xây dựng các biện pháp tổng hợp về phục hồi rừng, trồng rừng nhân tạo, cải tạo rừng và khai thác rừng trong các điều kiện ngập mặn vùng Minh Hải nhằm nâng cao năng suất rừng và tạo cơ sở nguyên liệu ổn định để sản xuất gỗ xây dựng, củi và hàng none - Khoa học nông nghiệp Lâm Bỉnh LợiNguyễn Trịnh Kiếm, KSKS 1981 - 1985
22749 Nghiên cứu cơ sở phương pháp luận về một số vấn đề cơ bản của quản lý chất lượng sản phẩm công nghiệp trên cơ sở tiêu chuẩn hóa none - Khoa học kỹ thuật và công nghệ Hoàng Mạnh Tuấn, KS 1981 - 1985
22750 Nghiên cứu cải tiến công tác kế hoạch hóa tiêu chuẩn đo lường chất lượng none - Khoa học kỹ thuật và công nghệ Nguyễn Văn Khoa, 1982 - 1985
22751 Nghiên cứu xây dựng những cơ sở cho việc đảm bảo đo lường trong nền kinh tế quốc dân none - Khoa học kỹ thuật và công nghệ Tống Công Nhị, 1981 - 1985
22752 Nghiên cứu cơ sở khoa học đảm bảo và từng bước nâng cao chất lượng và hiệu quả của công tác tiêu chuẩn hóa none - Khoa học kỹ thuật và công nghệ Lê Văn thiện, 1984 - 1985
22753 Nghiên cứu những cứ và xây dựng những kiến nghị nhằm cải tiến cơ cấu tỗ chức hệ thống cơ quan đảm bảo vật tư thiết bị khoa học none - Khoa học kỹ thuật và công nghệ Nguyễn Việt, PTS 1982 - 1985
22754 Xây dựng các căn cứ khoa học và kiến nghị về đầu tư trang bị phục vụ các hoạt động khoa học và kỹ thuật, cải tiến phương pháp kế hoạch hóa trong lĩnh vực quản lý đảm bảo vật tư thiết bị khoa học none - Khoa học kỹ thuật và công nghệ Nguyễn Thị Sâm, 1981 - 1985
22755 Xây dựng những phương thức và biện pháp quản lý vật tư và thiết bị khoa học none - Khoa học kỹ thuật và công nghệ Phạm Ngọc Hân, PTS 1981 - 1985
22756 Nghiên cứu xây dựng đề án tổ chức và các biện pháp nhằm thúc đẩy việc sản xuất trong nước vật tư thiết bị khoa học kỹ thuật none - Khoa học kỹ thuật và công nghệ Hoàng Kim Sang, 1981 - 1985
22757 Nghiên cứu kiến nghị những biện pháp nhằm cải tiến tổ chức cung ứng và dịch vụ về vật tư thiết bị khoa học cho các hoạt động khoa học kỹ thuật none - Khoa học kỹ thuật và công nghệ Phạm Qúy Cường, 1981 - 1985
22758 Nghiên cứu xây dựng và phát triển hệ thống thông tin khoa học kỹ thuật quốc gia none - Khoa học kỹ thuật và công nghệ Phạm Văn Vu, 1982 - 1985
22759 Đảm bảo thông tin khoa học và kỹ thuật cho lãnh đạo, các ngành các cấp none - Khoa học kỹ thuật và công nghệ Nguyễn Tiến Châu, 1982 - 1985
22760 Xây dựng thuật ngữ thống nhất trong lĩnh vực đào tạo và bồi dưỡng cán bộ khoa học none - Khoa học kỹ thuật và công nghệ Ngô Quý Việt, PTS 1984 - 1985
22761 Một số vấn đề nhằm hoàn thiện cơ cấu đội ngũ, sự phân bố và sử dụng cán bộ có học vị khoa học ở nước ta none - Khoa học kỹ thuật và công nghệ Trần Xuân Định, 1984 - 1985
22762 Phương pháp xác định nhu cầu cán bộ khoa học có học vị tiến sỹ, phó tiến sỹ ở Việt Nam đến năm 2000 none - Khoa học kỹ thuật và công nghệ Dương Quang San, 1984 - 1985
22763 Về công tác kế hoạch hóa đào tạo cán bộ khoa học sau đại học none - Khoa học kỹ thuật và công nghệ Trần Xuân Định, 1984 - 1985
22764 Xây dựng kiến nghị về hạch toán kinh tế trong các cơ quan nghiên cứu khoa học và triển khai kỹ thuật none - Khoa học kỹ thuật và công nghệ Trần Tấn Minh, 1981 - 1985
22765 Những vấn đề sử dụng hợp lý tiềm lực khoa học ở Việt Nam none - Khoa học kỹ thuật và công nghệ Nguyễn Sĩ Lộc, PTS 1982 - 1985
22766 Xây dựng những kiến nghị về tổ chức hệ thống các cơ quan nghiên cứu khoa học và triển khai ở nước ta none - Khoa học kỹ thuật và công nghệ Nguyễn Thanh Thịnh, 1982 - 1985
22767 Xác định mối quan hệ trách nhiệm của các cơ quan chức năng nhà nước đối với quản lý tiến bộ khoa học kỹ thuật none - Khoa học kỹ thuật và công nghệ Hoàng Ngọc Doanh, 1984 - 1985
22768 Xây dựng kiến nghị về cải tiến và tổ chức hệ thống báo cáo thống kê hoạt động khoa học kỹ thuật trong hệ thống thống kê kinh tế quốc dân none - Khoa học kỹ thuật và công nghệ Vũ Hy chương, TS 1981 - 1985
22769 Xây dựng kiến nghị và lập hệ thống chỉ tiêu, phương pháp và biểu mẫu báo cáo các thống kê tại các cơ sở nghiên cứu, thiết kế, các trường đại học, các cơ sở điều tra khảo sát none - Khoa học kỹ thuật và công nghệ Hàn Ngọc Lương, 1979 - 1985
22770 Xây dựng kiến nghị về cải tiến bổ sung hệ thống chỉ tiêu, phương pháp và biểu mẫu báo cáo thống kê các hoạt động khoa học kỹ thuật cho các cơ sở sản xuất none - Khoa học kỹ thuật và công nghệ Hàn Ngọc Lương, 1979 - 1985
    1 2 3 ... 758 759 760 ... 763 764 765  
 
Banner
Banner home right