Tìm thấy 22,814 kết quả trong 0.21875 giây
Tên đề tài, đề án Lĩnh vực KH&CN Mã số, ký hiệu CNĐT, Tác giả T.G kết thúc
22741 Chế tạo sơn dây emay điện từ dùng cho kỹ thuật thông tin từ nguyên liệu trong nước none - Khoa học kỹ thuật và công nghệ Đặng Văn Luyến, TS 1981 - 1984
22742 Qui trình công nghệ chế tạo diode phát quang màu đỏ GaP bằng phương pháp epitaxy lỏng none - Khoa học kỹ thuật và công nghệ 84-48-013 Nguyễn Thanh Nghị, PTS 1978 - 1984
22743 Nghiên cứu thiết kế chế tạo máy dệt tự động thay suốt DTĐ 165 none - Khoa học kỹ thuật và công nghệ Nguyễn Văn Thuấn, 1977 - 1984
22744 Nghiên cứu sản xuất thử dầu bôi khuôn máy thổi thủy tinh tự động và bán tự động none - Khoa học kỹ thuật và công nghệ 83-22- Hoàng Văn Thắm, PTS 1983 - 1984
22745 Tổng hợp tài liệu địa vật lý sẵn có nhờm mục đích chính xác hóa các cấu trúc địa chất, các yếu tố kiến tạo lớn v chọn các đối tựơng địa phương cho việc đặt vị trí các giếng khoan tìm kiếm ở miền võng Hà Nội none - Khoa học kỹ thuật và công nghệ 83-22-056 Đỗ Văn LưuHà Quốc Quân, KSKS 1981 - 1984
22746 Sinh địa tầng các trầm tích ocdovic-silua-devon Trường Sơn, dựa trên cơ sở bút đát none - Khoa học tự nhiên Nguyễn Văn Phúc, 1982 - 1984
22747 Xây dựng phương án nâng cao năng lực của ngành đường sắt trong việc rút hàng nhập ở khu đầu mối Hải phòng none - Khoa học kỹ thuật và công nghệ Vũ Đức Lân, KS 1981 - 1984
22748 Xây dựng phương án tổ chức đại lý vận tải ở Việt Nam none - Khoa học kỹ thuật và công nghệ Lê Ngọc Dũng, KS 1981 - 1984
22749 Xây dựng và ứng dụng các biện pháp nhằm nâng cao mức độ sử dụng hệ thống kho bãi cảng Hải Phòng none - Khoa học kỹ thuật và công nghệ Đinh Ngọc Vận, PTS 1981 - 1984
22750 Xây dựng các phương án tổ chức để hoàn thiện cơ cấu tổ chức của cảng Hải Phòng none - Khoa học kỹ thuật và công nghệ Nguyễn Văn Ba, 1981 - 1984
22751 Tập mẫu ảnh máy bay sử dụng trong điều tra quy hoạch rừng none - Khoa học kỹ thuật và công nghệ Đinh Hiệp, 1984 - 1984
22752 Tình hình thủy lực dòng chảy hạ du công trình và biện pháp bảo vệ bờ đê thị xã Hòa Bình trong giai đoạn xả lũ, thi công công trình thủy điện Hòa Bình none - Khoa học kỹ thuật và công nghệ Nguyễn Văn Toán, 1984 - 1984
22753 Chỉ tiêu kinh tế kỹ thuật các trạm thủy điện nhỏ none - none Đinh Đăng Lung, 1981 - 1984
22754 Địa chất thủy văn các thành tạo phát triển casto miền Bắc Việt Nam none - Khoa học kỹ thuật và công nghệ Lộc Ngọc Ly, PTS 1981 - 1984
22755 Đặc điểm địa chất thủy văn vùng đá vôi Xa đám-Vạn linh-Lạng sơn none - none Lộc Ngọc Ly, PTS 1981 - 1984
22756 Xác lập phương pháp quy hoạch - biện pháp khai thác và bảo vệ nguồn nước dưới đất trong các thành tạo phát triển casto (đá vôi) vùng Xa Đán -Vạn Linh -Lạng Sơn none - none Lộc Ngọc Ly, PTS 1981 - 1984
22757 Dự báo nhu cầu viễn thông Việt Nam đến năm 2000 none - Khoa học kỹ thuật và công nghệ Lưu Văn Lượng, PTS 1981 - 1984
22758 Xây dựng mô hình phân vùng mạng thông tin điện quốc gia Việt Nam none - Khoa học kỹ thuật và công nghệ Lê Tuệ, PTS 1982 - 1984
22759 Xây dựng bộ chương trình mẫu cho các phương pháp chủ yếu của bản đồ chuyên đề none - Khoa học kỹ thuật và công nghệ Vũ Bích Vân, PTS 1981 - 1984
22760 Thiết kế, chế tạo cân điện tử trên cần cẩu none - Khoa học kỹ thuật và công nghệ 2001-257 Đặng Văn Trang, KS 1983 - 1984
22761 Nghiên cứu thủy lực lấp sông vùng triều hạp long bao đê lấn biển none - Khoa học nông nghiệp 2001-264 Nguyễn Thanh Ngà, GS 1981 - 1984
22762 Tổng hợp và cân đối liên ngành trong dự án quy hoạch phát triển Giao thông vận tải giai đoạn 1986-1990-2000 none - Khoa học xã hội 2001-266 Nguyễn Mạnh ứng, KS 1981 - 1984
22763 Hướng dẫn sử dụng chương trình ABT-MP-76 none - Khoa học kỹ thuật và công nghệ Nguyễn Tiến Khang, KS 1981 - 1983
22764 ứng dụng chương trình tăng dày giải tích, bán giải tích các điểm đo vẽ ảnh của cộng hòa dân chủ Đức none - Khoa học kỹ thuật và công nghệ Nguyễn Tiến Khang, KS 1981 - 1983
22765 Cơ sở toán học của chương trình ABT-MP-76 none - Khoa học kỹ thuật và công nghệ Nguyễn Tiến Khang, KS 1981 - 1983
22766 Chế tạo điện cực Antimon cho máy đo pH dùng trong nông nghiệp none - Khoa học kỹ thuật và công nghệ 83-48-004 Nguyễn Văn Hải, KS 1982 - 1983
22767 Nghiên cứu đặc điểm biến đổi các tham số vật lý thạch học của đá chứa sản phẩm Neogen miền võng Hà Nội trên cơ sở tài liệu địa vật lý giếng khoan none - Khoa học kỹ thuật và công nghệ 83-22-053 Hoàng Qúy, KS 1981 - 1983
22768 Nghiên cứu công nghệ tuyển nổi quặng đất hiếm vùng nam Nậm xe quy mô phòng thí nghiệm none - Khoa học kỹ thuật và công nghệ Trần Văn Minh, KS 1981 - 1983
22769 Tiếng địa phương Bình Trị Thiên none - Khoa học xã hội Võ Xuân Trang, 1979 - 1983
22770 Thể chế bảo dưỡng kỹ thuật định kỳ cần trục K162 (đề mục 4 để tài 34.01.03.06) none - Khoa học kỹ thuật và công nghệ Nguyễn Đăng Diệm, 1981 - 1983
    1 2 3 ... 758, 759 760 761  
 
Banner
Banner home right