Tìm thấy 23,662 kết quả trong 0.03125 giây
Ảnh Họ và tên Cơ quan công tác Lĩnh vực nghiên cứu Tỉnh, thành
31 ThS. Bùi Trương Vỹ Khoa Cơ khí; Trường Đại học Bách Khoa - Chế tạo máy nói chung

Đà Nẵng
32 ThS. Nguyễn Thị Minh Xuân Khoa Hóa; Trường Đại học Bách Khoa - Công nghệ sinh học y học khác

Đà Nẵng
33 ThS. Nguyễn Xuyên Khoa Lịch sử; Trường Đại học Sư phạm - Lịch sử Việt Nam

Đà Nẵng
34 TS. Lê Thị Như Ý Khoa Hóa; Trường Đại học Bách Khoa - Khoa học tự nhiên
- Hoá học
- Hoá hữu cơ
Đà Nẵng
35 PGS.TS. Trần Thị Xô Khoa Hóa; Trường Đại học Bách Khoa - Hoá hữu cơ

Đà Nẵng
36 ThS. Nguyễn Xuân Pha Khoa Công nghệ thông tin; Trường Cao Đẳng Công Nghệ Thông tin - Khoa học máy tính

Đà Nẵng
37 ThS. Triệu Thị Ni Ni Khoa Công nghệ Thông tin; Trường Đại học Bách Khoa - Khoa học kỹ thuật và công nghệ khác

Đà Nẵng
38 ThS. Trần Văn Tâm Khoa Kiến trúc; Trường Đại học Bách Khoa - Nghệ thuật và lịch sử nghệ thuật

Đà Nẵng
39 TS. Nguyễn Đức Sỹ Khoa Sư phạm Kỹ thuật; Trường Đại học Bách Khoa - Khoa học kỹ thuật và công nghệ

Đà Nẵng
40 ThS. Nguyễn Quang Tân Khoa Điện; Trường Đại học Bách Khoa - Khoa học kỹ thuật và công nghệ
- Kỹ thuật điện và điện tử
Đà Nẵng
41 TS. Hoàng Dũng Ban Giám hiệu; Trường Đại học Sư phạm Kỹ thuật - Kỹ thuật điện và điện tử

Đà Nẵng
42 ThS. Đỗ Thị Tuyết Hoa Khoa Công nghệ Thông tin; Trường Đại học Bách Khoa - Khoa học kỹ thuật và công nghệ khác

Đà Nẵng
43 TS. Nguyễn Văn Hiệu Khoa Công nghệ Thông tin; Trường Đại học Bách Khoa - Khoa học kỹ thuật và công nghệ

Đà Nẵng
44 ThS. Bùi Trung Hiệp Khoa Quản trị Kinh doanh; Trường Đại học Kinh tế - Kinh tế và kinh doanh

Đà Nẵng
45 ThS. Trần Đức Mạnh Khoa Hóa học; Trường Đại học Sư phạm - Hoá hữu cơ

Đà Nẵng
    1 2 3, 4 ... 1576 1577 1578  
 
Banner
Banner home right