Tìm thấy 23,664 kết quả trong 0.040884017944336 giây
Ảnh Họ và tên Cơ quan công tác Lĩnh vực nghiên cứu Tỉnh, thành
31 ThS. Huỳnh Văn Kỳ Ban Cơ sở vật chất; Cơ quan Đại học Đà Nẵng - Kỹ thuật điện và điện tử

Đà Nẵng
32 ThS. Võ Công Tuấn Khoa Hóa; Trường Đại học Bách Khoa - Hoá hữu cơ

Đà Nẵng
33 ThS. Phan Kim Tuấn Khoa Thương mại ; Trường Đại học Kinh tế - Kinh tế học và kinh doanh khác

Đà Nẵng
34 ThS. Hoàng Thắng Khoa Cơ khí; Trường Đại học Sư phạm Kỹ thuật - Kỹ thuật cơ khí

Đà Nẵng
35 ThS. Đặng Duy Thắng Khoa Công nghệ Thông tin; Trường Đại học Bách Khoa - Khoa học máy tính

Đà Nẵng
36 TS. Lê Minh Thái Khoa Công nghệ thông tin; Trường Cao Đẳng Công Nghệ Thông tin - Khoa học máy tính

Đà Nẵng
37 ThS. Phan Thanh Tao Khoa Công nghệ Thông tin; Trường Đại học Bách Khoa - Khoa học máy tính

Đà Nẵng
38 ThS. Bùi Trương Vỹ Khoa Cơ khí; Trường Đại học Bách Khoa - Chế tạo máy nói chung

Đà Nẵng
39 ThS. Nguyễn Thị Minh Xuân Khoa Hóa; Trường Đại học Bách Khoa - Công nghệ sinh học y học khác

Đà Nẵng
40 ThS. Nguyễn Xuyên Khoa Lịch sử; Trường Đại học Sư phạm - Lịch sử Việt Nam

Đà Nẵng
41 TS. Lê Thị Như Ý Khoa Hóa; Trường Đại học Bách Khoa - Khoa học tự nhiên
- Hoá học
- Hoá hữu cơ
Đà Nẵng
42 PGS.TS. Trần Thị Xô Khoa Hóa; Trường Đại học Bách Khoa - Hoá hữu cơ

Đà Nẵng
43 ThS. Nguyễn Xuân Pha Khoa Công nghệ thông tin; Trường Cao Đẳng Công Nghệ Thông tin - Khoa học máy tính

Đà Nẵng
44 ThS. Triệu Thị Ni Ni Khoa Công nghệ Thông tin; Trường Đại học Bách Khoa - Khoa học kỹ thuật và công nghệ khác

Đà Nẵng
45 ThS. Trần Văn Tâm Khoa Kiến trúc; Trường Đại học Bách Khoa - Nghệ thuật và lịch sử nghệ thuật

Đà Nẵng
    1 2 3, 4 ... 1576 1577 1578  
 
Banner
Banner home right