Tìm thấy 23,639 kết quả trong 0.046875 giây
Ảnh Họ và tên Cơ quan công tác Lĩnh vực nghiên cứu Tỉnh, thành
31 ThS. Nguyễn Thị Lê Thoa Bộ môn Công nghệ thực phẩm - Khoa Hóa - Đại học Bách Khoa Đà Nẵng - Kỹ thuật thực phẩm

Đà Nẵng
32 ThS. Đồng Ngọc Nguyên Thịnh Khoa Công nghệ - Kỹ thuật; Phân hiệu Đại học Đà Nẵng tại Kon Tum - Khoa học máy tính

Kon Tum
33 ThS. Dương Quang Thiện Khoa Điện; Trường Đại học Sư phạm Kỹ thuật - Kỹ thuật điện và điện tử

Đà Nẵng
34 ThS. Trương Văn Thiên Khoa Hóa; Trường Đại học Bách Khoa - Hoá hữu cơ

Đà Nẵng
35 ThS. Phạm Trường Thi Khoa Cơ khí Giao thông; Trường Đại học Bách Khoa - Kỹ thuật cơ khí

Đà Nẵng
36 ThS. Hoàng Trần Thế Khoa Điện; Trường Đại học Bách Khoa - Kỹ thuật điện và điện tử

Đà Nẵng
37 CN. Võ Thị Thanh Thảo Phòng Hành Chính - Tổng Hợp; Phân hiệu Đại học Đà Nẵng tại Kon Tum - Khoa học xã hội khác

Kon Tum
38 ThS. Võ Thị Ngọc Thảo Khoa Tiếng Anh; Trường Đại học Ngoại Ngữ - Ngôn ngữ học và văn học

0
39 ThS. Trần Thị Thu Thảo Khoa XDCĐ-ĐHBK-54 Nguyễn Lương Bằng - Khoa học kỹ thuật và công nghệ khác

Đà Nẵng
40 ThS. Thái Thị Bích Vân Khoa Công nghệ - Kỹ thuật; Phân hiệu Đại học Đà Nẵng tại Kon Tum - Y học thú y
- Khoa học nông nghiệp khác
Kon Tum
41 ThS. Phan Thị Bích Vân Khoa Thống kê Tin học; trường Đại học Kinh tế; Đại học Đà Nẵng - Khoa học thông tin

Đà Nẵng
42 ThS. Phan Cẩm Vân Khoa xây dựng dân dụng& công nghiệp-trường đại học bách khoa-đại học đà nẵng - Khoa học kỹ thuật và công nghệ khác

0
43 ThS. Phạm Minh Thy Vân Khoa Luật; Trường Đại học Kinh tế - Luật học

Đà Nẵng
44 ThS. Nguyễn Năng Hùng Vân Phòng Hành chính Tổng hợp; Trường Đại học Bách Khoa, Đại học Đà Nẵng - Khoa học kỹ thuật và công nghệ khác

Đà Nẵng
45 ThS. Bùi Văn Vân Khoa Tâm lý Giáo dục; Trường Đại học Sư phạm, Đại học Đà Nẵng - Khoa học giáo dục học nói chung, bao gồm cả đào tạo, sư phạm học, lý luận giáo dục,..

Đà Nẵng
    1 2 3, 4 ... 1574 1575 1576  
 
Banner
Banner home right