Tìm thấy 23,582 kết quả trong 0.047851800918579 giây
Ảnh Họ và tên Cơ quan công tác Lĩnh vực nghiên cứu Tỉnh, thành
31 TS. Trần Quang Hải Khoa Tiếng Anh; Trường Đại học Ngoại Ngữ - Ngôn ngữ học và văn học

Đà Nẵng
32 TS. Nguyễn Việt Hải Khoa Cơ khí Giao thông; Trường Đại học Bách Khoa - Kỹ thuật cơ khí nói chung

Đà Nẵng
33 TS. Hoàng Nam Hải Khoa Giáo dục Tiểu học; Trường Đại học Sư phạm - Toán học ứng dụng

Đà Nẵng
34 ThS. Lê Trương Di Hạ Khoa Kiến trúc; Trường Đại học Bách Khoa - Kỹ thuật kiến trúc

Quảng Nam
35 ThS. Hồ Thanh Hải Khoa Giáo dục chính trị; Trường Đại học Sư phạm - Khoa học chính trị

Thừa Thiên Huế
36 ThS. Trương Thị Thu Hà Khoa Kỹ thuật Xây Dựng; Trường Cao Đẳng Công nghệ - Kỹ thuật xây dựng

Đà Nẵng
37 ThS. Nguyễn Vĩnh Hà Trung tâm Thông tin Học liệu; Cơ quan Đại học Đà Nẵng - Khoa học kỹ thuật và công nghệ khác

Quảng Nam
38 ThS. Nguyễn Thu Hà Khoa Xây dựng Cầu - Đường Trường Đại học Bách Khoa - Kỹ thuật xây dựng

Đà Nẵng
39 ThS. Nguyễn Thị Thu Hà Khoa Kế toán; Trường Đại học Kinh tế - Khoa học nhân văn khác

Đà Nẵng
40 ThS. Huỳnh Võ Duyên Anh Khoa Kỹ thuật Xây Dựng; Trường Cao Đẳng Công nghệ - Kỹ thuật xây dựng

Đà Nẵng
41 ThS. Lê Nguyễn Vân Anh Khoa Tiếng Anh; Trường Đại học Ngoại Ngữ - Các vấn đề khoa học giáo dục khác

Đà Nẵng
42 TS. Phạm Xuân Mai ĐÀO TẠO TẠI ĐẠI HỌC ĐÀ NẴNG - Chế tạo máy động lực

Đà Nẵng
43 TS. Trần văn Nam ĐÀO TẠO TẠI ĐẠI HỌC ĐÀ NẴNG - Kỹ thuật điện, kỹ thuật điện tử, kỹ thuật thông tin khác

Đà Nẵng
44 KS. Trần Hữu Thế Sở KHCN Khánh Hòa - Cây rau, cây hoa và cây ăn quả
- Khoa học công nghệ trồng trọt khác
Khánh Hòa
45 TS. Hoàng Thị Huệ An Trường Đại học Nha Trang - Hóa phân tích
- Hoá lý
- Các quy trình nano (các ứng dụng ở cấp nano).
TP. Nha trang
    1 2 3, 4 ... 1571 1572 1573  
 
Banner
Banner home right