Tìm thấy 23,667 kết quả trong 0.16796898841858 giây
Ảnh Họ và tên Cơ quan công tác Lĩnh vực nghiên cứu Tỉnh, thành
23626 PGS.TS.. Lê Lan Anh Viện Hóa học - Hóa phân tích

Hà Nội
23627 PGS.TS. Phạm Quốc Long Viện Hóa học các Hợp chất thiên nhiên - Hoá hữu cơ
- Kỹ thuật quá trình hóa học nói chung
- Hoá dược học
Hà Nội
23628 TS . Đinh Duy Hải Phòng thí nghiệm công nghệ Nano - ĐH Quốc gia TP Hồ Chí Minh - Hóa lý

TP. HCM
23629 PGS.TS. Trần Thị Đà ĐH Sư phạm Hà nội - Hóa học vô cơ

Hà Nội
23630 PGS. Nguyễn Thị Phương Thoa ĐH Khoa học Tự nhiên, ĐHQG-HCM - Hóa lý thuyết và hóa lý

TP. HCM
23631 PGS.TS. Văn Đình Sơn Thọ Khoa Công nghệ Hóa học - Kỹ thuật hoá dầu
- Hoá hữu cơ
Hà Nội
23632 PGS. Mai Thanh Tùng ĐH Bách khoa Hà Nội - Khoa học hoá học khác

Hà Nội
23633 PGS. Trần Khắc Vũ ĐH Bách khoa Hà Nội - Hóa học hữu cơ

Hà Nội
23634 TS . Nguyễn Đình Lâm ĐH Đà Nẵng - ĐH Bách khoa

23635 TS. Cổ Thanh Thiện Trường ĐH Khoa học tự nhiên - Hóa lý thuyết và hóa lý
- Hấp phụ và xúc tác
TP. HCM
23636 PGS.TS. Nguyễn Mạnh Cường Viện Hóa học các hợp chất thiên nhiên - Viện KHCNVN - Hóa học hữu cơ

Hà Nội
23637 PGS.TS. Trịnh Thị Thủy Viện Hóa học - Viện Hàn Lâm KH&CN VN - Hóa học hữu cơ

Hà Nội
23638 TS. Đoàn Thị Mai Hương Viện Hóa sinh biển - Viện Hàn lâm KH&CNVN - Hóa học hữu cơ

Hà Nội
23639 TS. Phạm Hồng Phong Viện Hóa học, Viện Hàn Lâm Khoa học và Công nghệ Việt nam - Hóa lý thuyết và hóa lý
- Hóa học phân tích
Hà Nội
23640 PGS.TS . Phạm Hữu Điền ĐH Sư phạm Hà nội - Hóa hữu cơ

    1 2 3 ... 1575, 1576 1577 1578  
 
Banner
Banner home right