Tìm thấy 23,639 kết quả trong 0.171875 giây
Ảnh Họ và tên Cơ quan công tác Lĩnh vực nghiên cứu Tỉnh, thành
23581 PGS.TSKH. Lê Văn Cát Viện Hóa học - Hóa lý

Hà Nội
23582 GS.TS. Nguyễn Văn Khôi Viện Hóa học - Viện Hàn lâm KHCNVN - Hóa học cao phân tử

Hà Nội
23583 GS.TS. Lê Quốc Hùng Viện Hóa học - Viện KHCNVN - Hóa lý thuyết và hóa lý

Hà Nội
23584 TS. Nguyễn Thị Huệ Viện Công nghệ môi trường - Khoa học tự nhiên
- Khoa học tự nhiên
- Khoa học tự nhiên
Hà Nội
23585 TS . Nguyễn Thị Phương Thảo Viện Công nghệ môi trường

23586 PGS.TS . Bùi Trung Viện Công nghệ Hóa học – Viện Khoa học và Công nghệ Việt Nam - Hóa vô cơ và hạt nhân

TP. HCM
23587 PGS.TS . Đào Hùng Cường ĐH Đà Nẵng - Hoá hữu cơ

Đà Nẵng
23588 PGS.TS. Nguyễn Thị Dung Viện Công nghệ hóa học - Hoá lý
- Hoá hữu cơ
- Hóa phân tích
TP. HCM
23589 PGS.TS. Bùi Minh Lý Viện nghiên cứu và Ứng dụng công nghệ Nha Trang - Hóa học hữu cơ
- Hóa học phân tích
Khánh Hoà
23590 PGS.TS . Thái Hoàng Viện Kỹ thuật nhiệt đới - Hóa học cao phân tử (polyme)

Hà Nội
23591 GS.TS. Nguyễn Đức Nghĩa Viện Hóa học - Hóa học cao phân tử

Hà Nội
23592 PGS.TS. Vũ Anh Tuấn Viện Hóa học - Hấp phụ và xúc tác
- Hóa lý thuyết và hóa lý
Hà Nội
23593 PGS.TS. Lê Thu Quý Viện nghiên cứu Cơ khí - Hóa lý thuyết và hóa lý

Hà Nội
23594 PGS.TS. Tô Thị Xuân Hằng Viện Kỹ thuật Nhiệt đới - Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam - Hóa học hữu cơ

Hà Nội
23595 PGS.TS . Nguyễn Quyết Chiến Viện Hóa học, Viện KH&CN Việt Nam - Hóa hữu cơ

Hà Nội
    1 2 3 ... 1572 1573, 1574 1575 1576  
 
Banner
Banner home right