Tìm thấy 23,660 kết quả trong 0.171875 giây
Ảnh Họ và tên Cơ quan công tác Lĩnh vực nghiên cứu Tỉnh, thành
23581 PGS.TS. Đào Quốc Hương Viện Hóa học - Viện Khoa học và Công nghệ Việt nam - Hoá vô cơ và hạt nhân

Hà Nội
23582 TS . Thành Thị Thu Thủy Viện Hóa học, Viện KH & CN Việt nam - Hoá lý

Hà Nội
23583 PGS.TS. Trịnh Anh Trúc Viện Kỹ thuật Nhiệt đới, Viện Hàn lâm KH và CN Việt Nam - Hóa học cao phân tử

Hà Nội
23584 PGS.TS . Phạm Văn Thịnh Đại học sư pham Thái Nguyên - Hóa hữu cơ

Thái Nguyên
23585 TS. Tống Thanh Danh ĐH Bách Khoa-ĐHQG HCM - Hóa học hữu cơ

TP. HCM
23586 PGS. Nguyen Khanh Dieu Hong ĐH Bách Khoa, Hà Nội - Hấp phụ và xúc tác
- Hóa học hữu cơ
Hà Nội
23587 PGS.TS . Lê Tự Hải ĐH Sư phạm - Đại học Đà Nẵng - Hóa lý

Đà Nẵng
23588 PGS.TS. Nguyễn Diệu Liên Hoa Trường Đại học Khoa học Tự nhiên - Đại học Quốc gia TP. Hồ Chí Minh - Hóa học hữu cơ

TP. HCM
23589 PGS.TS. Vũ Thị Thu Hà Phòng Thí nghiệm trọng điểm quốc gia về công nghệ lọc hóa dầu - Hóa học hữu cơ
- Hóa học vô cơ
- Hấp phụ và xúc tác
Hà Nội
23590 PGS.TS . Ngô Mạnh Thắng Trường ĐHBK Tp HCM - Hoá vô cơ và hạt nhân
- Hoá lý
- Hóa phân tích
TP. HCM
23591 PGS.TS. Lê Thanh Sơn Trường ĐHKHTN - ĐHQGHN - Hấp phụ và xúc tác

Hà Nội
23592 PGS. Nguyễn Tiến Tài Viện Hóa Học - Viện Khoa học và Công nghệ Việt Nam - Hóa lý thuyết và hóa lý
- Hóa học phân tích
Hà Nội
23593 TS. Phạm Thị Bích Hạnh Viện Hóa học - Viện Khoa học và Công nghệ Việt Nam

Hà Nội
23594 GS.TSKH. Lưu Cẩm Lộc Viện Công nghệ Hóa học - Hấp phụ và xúc tác
- Hóa lý thuyết và hóa lý
TP. HCM
23595 TS. Lê Minh Đức Trường Đại học Bách Khoa, Đại học Đà Nẵng - Hóa lý thuyết và hóa lý

Đà Nẵng
    1 2 3 ... 1572 1573 1574 ... 1576 1577 1578  
 
Banner
Banner home right