Tìm thấy 23,639 kết quả trong 0.171875 giây
Ảnh Họ và tên Cơ quan công tác Lĩnh vực nghiên cứu Tỉnh, thành
23566 PGS.TS . Lê Tự Hải ĐH Sư phạm - Đại học Đà Nẵng - Hóa lý

Đà Nẵng
23567 PGS.TS. Nguyễn Diệu Liên Hoa Trường Đại học Khoa học Tự nhiên - Đại học Quốc gia TP. Hồ Chí Minh - Hóa học hữu cơ

TP. HCM
23568 PGS.TS. Vũ Thị Thu Hà Phòng Thí nghiệm trọng điểm quốc gia về công nghệ lọc hóa dầu - Hóa học hữu cơ
- Hóa học vô cơ
- Hấp phụ và xúc tác
Hà Nội
23569 PGS.TS . Ngô Mạnh Thắng Trường ĐHBK Tp HCM - Hoá vô cơ và hạt nhân
- Hoá lý
- Hóa phân tích
TP. HCM
23570 PGS.TS. Lê Thanh Sơn Trường ĐHKHTN - ĐHQGHN - Hấp phụ và xúc tác

Hà Nội
23571 PGS. Nguyễn Tiến Tài Viện Hóa Học - Viện Khoa học và Công nghệ Việt Nam - Hóa lý thuyết và hóa lý
- Hóa học phân tích
Hà Nội
23572 TS. Phạm Thị Bích Hạnh Viện Hóa học - Viện Khoa học và Công nghệ Việt Nam

Hà Nội
23573 GS.TSKH. Lưu Cẩm Lộc Viện Công nghệ Hóa học - Hấp phụ và xúc tác
- Hóa lý thuyết và hóa lý
TP. HCM
23574 TS. Lê Minh Đức Trường Đại học Bách Khoa, Đại học Đà Nẵng - Hóa lý thuyết và hóa lý

Đà Nẵng
23575 TS . Nguyễn Duy Nhất Viện Nghiên Cứu và Ứng Dụng Công Nghệ Nha Trang - Hóa hữu cơ

Khánh Hoà
23576 TS. Bùi Thanh Hương Viện Công nghệ Hóa học - Hoá lý
- Hoá hữu cơ
- Các vật liệu nano (sản xuất và các tính chất)
TP. HCM
23577 TS . Phan Ngoc Hoa Viện Công nghệ Hóa học - Hóa lý

TP. HCM
23578 PGS.TS . Lê Bá Thuận Viện Công nghệ Xạ Hiếm - Hoá vô cơ và hạt nhân

Hà Nội
23579 PGS.TS. Lê Xuân Quế Viện Kỹ thuật Nhiệt đới - Hóa lý thuyết và hóa lý
- Hóa học vô cơ
- Khác
Hà Nội
23580 TS . Trần Đình Toại Viện Hóa học - Hóa hữu cơ

Hà Nội
    1 2 3 ... 1571 1572 1573, 1574 1575 1576  
 
Banner
Banner home right