Tìm thấy 23,660 kết quả trong 0.15625 giây
Ảnh Họ và tên Cơ quan công tác Lĩnh vực nghiên cứu Tỉnh, thành
23566 TS. Cung Thượng Chí Viện Địa chất - Viện Hàn lâm KH&CN Việt Nam - Địa động lực
- Tiến hóa bồn trầm tích
Hà Nội
23567 PGS.TS. Vũ Văn Tích ĐH Quốc gia Hà nội - Nghiên cứu tai biến thiên nhiên và môi trường VN
- Địa động lực
Hà Nội
23568 GS.TS. Phan Trọng Trịnh Viện Địa chất - Viện KHCNVN - Địa động lực

Hà Nội
23569 PGS.TS . Phạm Quang Hà Viện Môi trường Nông nghịêp - Khoa học nông nghiệp

Hà Nội
23570 TS. Nguyễn Hoàng Viện Địa chất - Viện Hàn lâm KH&CN Việt Nam - Khác

Hà Nội
23571 PGS.TS. Đỗ Minh Đức ĐH Khoa học tự nhiên - Nghiên cứu tai biến thiên nhiên và môi trường VN

Hà Nội
23572 TS. Trần Tuấn Anh Viện Địa chất - Viện Hàn lâm KHCNVN - Sinh khoáng
- Khác
Hà Nội
23573 PGS.TSKH. Trần Trọng Hoà Viện Địa chất - Địa động lực
- Sinh khoáng
Hà Nội
23574 PGS.TS. Phạm Quý Nhân Trường Đại học Tài nguyên và Môi trường Hà Nội, Bo TN & MT

Hà Nội
23575 TS. Lê Huy Minh Viện Vật lý địa cầu - Vật lý địa cầu

Hà Nội
23576 TS. Phạm Thị Kim Trang Trường ĐH Khoa học Tự nhiên, ĐHQGHN - Nghiên cứu tai biến thiên nhiên và môi trường VN

Hà Nội
23577 TS . Trần Bạch Dương Viện Hóa học công nghiệp Việt Nam - Hóa hữu cơ

Hà Nội
23578 GS.TS . Nguyễn Trọng Uyển ĐH Khoa học Tự nhiên - ĐHQG HN - Hóa vô cơ và hạt nhân

Hà Nội
23579 TS. Hoàng Anh Sơn Viện Khoa học Vật liệu - Hoá học cao phân tử (polyme)

Hà Nội
23580 PGS.TS. Lê Thị Hồng Liên Viện Khoa học Vật Liệu - Hóa lý thuyết và hóa lý

Hà Nội
    1 2 3 ... 1571 1572 1573 ... 1576 1577 1578  
 
Banner
Banner home right