Tìm thấy 23,665 kết quả trong 0.171875 giây
Ảnh Họ và tên Cơ quan công tác Lĩnh vực nghiên cứu Tỉnh, thành
23566 GS.TS.TSKH. Mai Thanh Tân Đại học Mỏ - Địa chất - Vật lý địa cầu

Hà Nội
23567 TS. Lê Thị Phương Quỳnh Viện Hóa học các hợp chất thiên nhiên - Khác
- Hóa học phân tích
Hà Nội
23568 PGS.TS. Hà Duyên Châu Viện Vật lý địa cầu - Viện Hàn Lâm KHCNVN - Vật lý địa cầu
- Khác
- Nghiên cứu tai biến thiên nhiên và môi trường VN
Hà Nội
23569 PGS. Đinh Văn Toàn Viện Địa chất - Viện KHCNVN - Vật lý địa cầu

Hà Nội
23570 TS . Đặng Xuân Phong Viện Địa lý - Viện KHCNVN - Địa hóa học môi trường

Hà Nội
23571 TS. Cung Thượng Chí Viện Địa chất - Viện Hàn lâm KH&CN Việt Nam - Địa động lực
- Tiến hóa bồn trầm tích
Hà Nội
23572 PGS.TS. Vũ Văn Tích ĐH Quốc gia Hà nội - Nghiên cứu tai biến thiên nhiên và môi trường VN
- Địa động lực
Hà Nội
23573 GS.TS. Phan Trọng Trịnh Viện Địa chất - Viện KHCNVN - Địa động lực

Hà Nội
23574 PGS.TS . Phạm Quang Hà Viện Môi trường Nông nghịêp - Khoa học nông nghiệp

Hà Nội
23575 TS. Nguyễn Hoàng Viện Địa chất - Viện Hàn lâm KH&CN Việt Nam - Khác

Hà Nội
23576 PGS.TS. Đỗ Minh Đức ĐH Khoa học tự nhiên - Nghiên cứu tai biến thiên nhiên và môi trường VN

Hà Nội
23577 TS. Trần Tuấn Anh Viện Địa chất - Viện Hàn lâm KHCNVN - Sinh khoáng
- Khác
Hà Nội
23578 PGS.TSKH. Trần Trọng Hoà Viện Địa chất - Địa động lực
- Sinh khoáng
Hà Nội
23579 PGS.TS. Phạm Quý Nhân Trường Đại học Tài nguyên và Môi trường Hà Nội, Bo TN & MT

Hà Nội
23580 TS. Lê Huy Minh Viện Vật lý địa cầu - Vật lý địa cầu

Hà Nội
    1 2 3 ... 1571 1572 1573 ... 1576 1577 1578  
 
Banner
Banner home right