Tìm thấy 23,664 kết quả trong 0.1787109375 giây
Ảnh Họ và tên Cơ quan công tác Lĩnh vực nghiên cứu Tỉnh, thành
23566 TS. Lê Thị Phương Quỳnh Viện Hóa học các hợp chất thiên nhiên - Khác
- Hóa học phân tích
Hà Nội
23567 PGS.TS. Hà Duyên Châu Viện Vật lý địa cầu - Viện Hàn Lâm KHCNVN - Vật lý địa cầu
- Khác
- Nghiên cứu tai biến thiên nhiên và môi trường VN
Hà Nội
23568 PGS. Đinh Văn Toàn Viện Địa chất - Viện KHCNVN - Vật lý địa cầu

Hà Nội
23569 TS . Đặng Xuân Phong Viện Địa lý - Viện KHCNVN - Địa hóa học môi trường

Hà Nội
23570 TS. Cung Thượng Chí Viện Địa chất - Viện Hàn lâm KH&CN Việt Nam - Địa động lực
- Tiến hóa bồn trầm tích
Hà Nội
23571 PGS.TS. Vũ Văn Tích ĐH Quốc gia Hà nội - Nghiên cứu tai biến thiên nhiên và môi trường VN
- Địa động lực
Hà Nội
23572 GS.TS. Phan Trọng Trịnh Viện Địa chất - Viện KHCNVN - Địa động lực

Hà Nội
23573 PGS.TS . Phạm Quang Hà Viện Môi trường Nông nghịêp - Khoa học nông nghiệp

Hà Nội
23574 TS. Nguyễn Hoàng Viện Địa chất - Viện Hàn lâm KH&CN Việt Nam - Khác

Hà Nội
23575 PGS.TS. Đỗ Minh Đức ĐH Khoa học tự nhiên - Nghiên cứu tai biến thiên nhiên và môi trường VN

Hà Nội
23576 TS. Trần Tuấn Anh Viện Địa chất - Viện Hàn lâm KHCNVN - Sinh khoáng
- Khác
Hà Nội
23577 PGS.TSKH. Trần Trọng Hoà Viện Địa chất - Địa động lực
- Sinh khoáng
Hà Nội
23578 PGS.TS. Phạm Quý Nhân Trường Đại học Tài nguyên và Môi trường Hà Nội, Bo TN & MT

Hà Nội
23579 TS. Lê Huy Minh Viện Vật lý địa cầu - Vật lý địa cầu

Hà Nội
23580 TS. Phạm Thị Kim Trang Trường ĐH Khoa học Tự nhiên, ĐHQGHN - Nghiên cứu tai biến thiên nhiên và môi trường VN

Hà Nội
    1 2 3 ... 1571 1572 1573 ... 1576 1577 1578  
 
Banner
Banner home right