Tìm thấy 23,662 kết quả trong 0.03125 giây
Ảnh Họ và tên Cơ quan công tác Lĩnh vực nghiên cứu Tỉnh, thành
16 PGS.TS. Trần Văn Quang Khoa Môi trường, Đại học Bách Khoa, Đại học Đà Nẵng - Công nghệ sinh học môi trường nói chung

Đà Nẵng
17 ThS. Phan Đình Hào Khoa Xây dựng Dân dụng - Công nghiệp; Trường Đại học Bách Khoa - Kỹ thuật xây dựng

Đà Nẵng
18 TS. Đặng Hoài Phương Khoa Công nghệ Thông tin; Trường Đại học Bách Khoa - Khoa học thông tin

Đà Nẵng
19 ThS. Lê Văn Phụng Khoa Sinh - Môi trường; Trường Đại học Sư phạm - Khoa học hoá học khác

Đà Nẵng
20 TS. Trương Ngọc Châu Khoa Công nghệ Thông tin; Trường Đại học Bách Khoa - Khoa học máy tính

Đà Nẵng
21 TS. Tô Văn Hùng Khoa Kiến trúc; Trường Đại học Bách Khoa - Toán học

Đà Nẵng
22 ThS. Nguyễn Hồ Sĩ Hùng Khoa Điện; Trường Đại học Bách Khoa - Kỹ thuật điện và điện tử

Đà Nẵng
23 ThS. Huỳnh Ngọc Hùng Khoa Công nghệ Nhiệt - Điện lạnh; Trường Đại học Bách Khoa - Kỹ thuật điện và điện tử

Đà Nẵng
24 ThS. Huỳnh Văn Kỳ Ban Cơ sở vật chất; Cơ quan Đại học Đà Nẵng - Kỹ thuật điện và điện tử

Đà Nẵng
25 ThS. Võ Công Tuấn Khoa Hóa; Trường Đại học Bách Khoa - Hoá hữu cơ

Đà Nẵng
26 ThS. Phan Kim Tuấn Khoa Thương mại ; Trường Đại học Kinh tế - Kinh tế học và kinh doanh khác

Đà Nẵng
27 ThS. Hoàng Thắng Khoa Cơ khí; Trường Đại học Sư phạm Kỹ thuật - Kỹ thuật cơ khí

Đà Nẵng
28 ThS. Đặng Duy Thắng Khoa Công nghệ Thông tin; Trường Đại học Bách Khoa - Khoa học máy tính

Đà Nẵng
29 TS. Lê Minh Thái Khoa Công nghệ thông tin; Trường Cao Đẳng Công Nghệ Thông tin - Khoa học máy tính

Đà Nẵng
30 ThS. Phan Thanh Tao Khoa Công nghệ Thông tin; Trường Đại học Bách Khoa - Khoa học máy tính

Đà Nẵng
    1 2 3, ... 1576 1577 1578  
 
Banner
Banner home right