Tìm thấy 23,664 kết quả trong 0.040579080581665 giây
Ảnh Họ và tên Cơ quan công tác Lĩnh vực nghiên cứu Tỉnh, thành
16 ThS. Lê Thị Tuyết Anh Khoa Hóa học; Trường Đại học Sư phạm - Hoá hữu cơ

Đà Nẵng
17 TS. Nguyễn Anh Duy Ban Giám hiệu; Trường Đại học Sư phạm Kỹ thuật - Khoa học kỹ thuật và công nghệ
- Tự động hoá; các hệ thống điểu khiển, giám sát; công nghệ điều khiển số bằng máy tính (CNC),..
Đà Nẵng
18 ThS. Nguyễn Thị Hồng Nhung Khoa Cơ khí; Trường Đại học Sư phạm Kỹ thuật - Kỹ thuật cơ khí nói chung

Đà Nẵng
19 ThS. Mai Thị Phương Chi Khoa Công nghệ Hóa học; Trường Đại học Sư phạm Kỹ thuật - Hoá hữu cơ

Đà Nẵng
20 TS. Ninh Khánh Duy Khoa Công nghệ Thông tin; Trường Đại học Bách Khoa - Khoa học máy tính

Đà Nẵng
21 ThS. Trần Thu Thủy Khoa Công nghệ thông tin; Trường Cao Đẳng Công Nghệ Thông tin - Tin học

Đà Nẵng
22 TS. Dương Quốc Bảo Chương trình ĐT KS chất lượng cao Việt - Pháp; Trường Đại học Bách Khoa - Khoa học kỹ thuật và công nghệ
- Kỹ thuật điện và điện tử
Đà Nẵng
23 PGS.TS. Trần Văn Quang Khoa Môi trường, Đại học Bách Khoa, Đại học Đà Nẵng - Công nghệ sinh học môi trường nói chung

Đà Nẵng
24 ThS. Phan Đình Hào Khoa Xây dựng Dân dụng - Công nghiệp; Trường Đại học Bách Khoa - Kỹ thuật xây dựng

Đà Nẵng
25 TS. Đặng Hoài Phương Khoa Công nghệ Thông tin; Trường Đại học Bách Khoa - Khoa học thông tin

Đà Nẵng
26 ThS. Lê Văn Phụng Khoa Sinh - Môi trường; Trường Đại học Sư phạm - Khoa học hoá học khác

Đà Nẵng
27 TS. Trương Ngọc Châu Khoa Công nghệ Thông tin; Trường Đại học Bách Khoa - Khoa học máy tính

Đà Nẵng
28 TS. Tô Văn Hùng Khoa Kiến trúc; Trường Đại học Bách Khoa - Toán học

Đà Nẵng
29 ThS. Nguyễn Hồ Sĩ Hùng Khoa Điện; Trường Đại học Bách Khoa - Kỹ thuật điện và điện tử

Đà Nẵng
30 ThS. Huỳnh Ngọc Hùng Khoa Công nghệ Nhiệt - Điện lạnh; Trường Đại học Bách Khoa - Kỹ thuật điện và điện tử

Đà Nẵng
    1 2 3, ... 1576 1577 1578  
 
Banner
Banner home right