Tìm thấy 23,639 kết quả trong 0.03125 giây
Ảnh Họ và tên Cơ quan công tác Lĩnh vực nghiên cứu Tỉnh, thành
16 TS. Nguyễn Đức Sỹ Khoa Sư phạm Kỹ thuật; Trường Đại học Bách Khoa - Khoa học kỹ thuật và công nghệ

Đà Nẵng
17 ThS. Nguyễn Quang Tân Khoa Điện; Trường Đại học Bách Khoa - Khoa học kỹ thuật và công nghệ
- Kỹ thuật điện và điện tử
Đà Nẵng
18 TS. Hoàng Dũng Ban Giám hiệu; Trường Đại học Sư phạm Kỹ thuật - Kỹ thuật điện và điện tử

Đà Nẵng
19 ThS. Đỗ Thị Tuyết Hoa Khoa Công nghệ Thông tin; Trường Đại học Bách Khoa - Khoa học kỹ thuật và công nghệ khác

Đà Nẵng
20 TS. Nguyễn Văn Hiệu Khoa Công nghệ Thông tin; Trường Đại học Bách Khoa - Khoa học kỹ thuật và công nghệ

Đà Nẵng
21 ThS. Bùi Trung Hiệp Khoa Quản trị Kinh doanh; Trường Đại học Kinh tế - Kinh tế và kinh doanh

Đà Nẵng
22 ThS. Trần Đức Mạnh Khoa Hóa học; Trường Đại học Sư phạm - Hoá hữu cơ

Đà Nẵng
23 TS. Võ Quang Sơn Khoa Điện; Trường Đại học Bách Khoa - Kỹ thuật điện và điện tử

Đà Nẵng
24 ThS. Nguyễn Mạnh Hồng Khoa Lịch sử, Trường ĐHSP - ĐHĐN - Lịch sử Việt Nam

Đà Nẵng
25 ThS. Lê Đức Tâm Khoa Lý luận Chính trị; Trường Đại học Kinh tế - Triết học

Đà Nẵng
26 TS. Đinh Văn Tạc Khoa Hóa, Đại học Sư Phạm - Đại học Đà Nẵng - Hoá vô cơ và hạt nhân

Đà Nẵng
27 ThS. Trần Đình Sơn Phòng Đào tạo; Trường Cao Đẳng Công Nghệ Thông tin - Khoa học kỹ thuật và công nghệ khác

Đà Nẵng
28 TS. Thái Ngọc Sơn Khoa Công nghệ Nhiệt - Điện lạnh; Trường Đại học Bách Khoa - Khoa học kỹ thuật và công nghệ khác

Đà Nẵng
29 ThS. Trần Minh Thông Khoa Cơ khí; Trường Đại học Bách Khoa - Kỹ thuật cơ khí nói chung

Đà Nẵng
30 ThS. Võ Khánh Thoại Khoa Điện; Trường Đại học Sư phạm Kỹ thuật - Kỹ thuật điện, kỹ thuật điện tử, kỹ thuật thông tin

Đà Nẵng
    1 2 3, ... 1574 1575 1576  
 
Banner
Banner home right