Tìm thấy 23,582 kết quả trong 0.0625 giây
Ảnh Họ và tên Cơ quan công tác Lĩnh vực nghiên cứu Tỉnh, thành
16 ThS. Nguyễn Thị Mỹ Hạnh - Kinh tế và kinh doanh

Đà Nẵng
17 ThS. Phan Đình Hào Khoa Xây dựng Dân dụng - Công nghiệp; Trường Đại học Bách Khoa - Kỹ thuật dân dụng

Bình Định
18 PGS.TS. Trương Thị Minh Hạnh Khoa Hóa; Trường Đại học Bách Khoa - Kỹ thuật thực phẩm và đồ uống

Quảng Nam
19 CN. Hoàng Hồ Ngọc Hạnh Văn phòng ĐHĐN; Cơ quan Đại học Đà Nẵng - Kinh tế và kinh doanh

Thừa Thiên Huế
20 CN. Đặng Thị Thúy An Khoa Công nghệ thông tin; Trường Cao Đẳng Công Nghệ Thông tin - Kỹ thuật dân dụng

Quảng Trị
21 . Nguyễn Thị Bích Hằng Khoa Sinh - Môi trường; Trường Đại học Sư phạm - Khoa học nông nghiệp

Quảng Nam
22 TS. Lê Thị Minh Hằng Khoa Quản trị Kinh doanh; Trường Đại học Kinh tế - Kinh tế và kinh doanh

Đà Nẵng
23 TS. Huỳnh Thị Thu Hằng Giáo dục học, Giáo dục đặc biệt, Quản lý giáo dục. - Triết học, đạo đức học và tôn giáo

Hải Dương
24 CN. Tô Viết Duy Hân Phòng Hành chính Tổng hợp; Khoa Y Dược - Y tế

0
25 KS. Bùi Thị Ngọc Hân Tổ ĐBCLGD và Khảo thí; Phân hiệu Đại học Đà Nẵng tại Kon Tum - Nuôi dưỡng động vật nuôi

Kon Tum
26 TS. Võ Duy Hải Khoa Kỹ thuật Xây Dựng; Trường Cao Đẳng Công nghệ - Kỹ thuật xây dựng

Quảng Ngãi
27 TS. Hoàng Hải Ban Hợp tác Quốc tế; Cơ quan Đại học Đà Nẵng - Kỹ thuật môi trường khác

Đà Nẵng
28 ThS. Huỳnh Thanh Hải Khoa Giáo dục thể chất; Cơ quan Đại học Đà Nẵng - Khoa học giáo dục học nói chung, bao gồm cả đào tạo, sư phạm học, lý luận giáo dục,..

Quảng Nam
29 ThS. Trần Ngọc Hải Khoa Cơ khí; Trường Đại học Bách Khoa - Kỹ thuật cơ khí nói chung

Quảng Bình
30 ThS. Trịnh Trung Hải Ban Tổ chức Cán bộ; Cơ quan Đại học Đà Nẵng - Khoa học kỹ thuật và công nghệ khác

Quảng Nam
    1 2 3, ... 1571 1572 1573  
 
Banner
Banner home right