Tìm thấy 23,667 kết quả trong 0.046875 giây
Ảnh Họ và tên Cơ quan công tác Lĩnh vực nghiên cứu Tỉnh, thành
16 TS. Nguyễn Anh Duy Ban Giám hiệu; Trường Đại học Sư phạm Kỹ thuật - Khoa học kỹ thuật và công nghệ
- Tự động hoá; các hệ thống điểu khiển, giám sát; công nghệ điều khiển số bằng máy tính (CNC),..
Đà Nẵng
17 ThS. Nguyễn Thị Hồng Nhung Khoa Cơ khí; Trường Đại học Sư phạm Kỹ thuật - Kỹ thuật cơ khí nói chung

Đà Nẵng
18 ThS. Mai Thị Phương Chi Khoa Công nghệ Hóa học; Trường Đại học Sư phạm Kỹ thuật - Hoá hữu cơ

Đà Nẵng
19 TS. Ninh Khánh Duy Khoa Công nghệ Thông tin; Trường Đại học Bách Khoa - Khoa học máy tính

Đà Nẵng
20 ThS. Trần Thu Thủy Khoa Công nghệ thông tin; Trường Cao Đẳng Công Nghệ Thông tin - Tin học

Đà Nẵng
21 TS. Dương Quốc Bảo Chương trình ĐT KS chất lượng cao Việt - Pháp; Trường Đại học Bách Khoa - Khoa học kỹ thuật và công nghệ
- Kỹ thuật điện và điện tử
Đà Nẵng
22 PGS.TS. Trần Văn Quang Khoa Môi trường, Đại học Bách Khoa, Đại học Đà Nẵng - Công nghệ sinh học môi trường nói chung

Đà Nẵng
23 ThS. Phan Đình Hào Khoa Xây dựng Dân dụng - Công nghiệp; Trường Đại học Bách Khoa - Kỹ thuật xây dựng

Đà Nẵng
24 TS. Đặng Hoài Phương Khoa Công nghệ Thông tin; Trường Đại học Bách Khoa - Khoa học thông tin

Đà Nẵng
25 ThS. Lê Văn Phụng Khoa Sinh - Môi trường; Trường Đại học Sư phạm - Khoa học hoá học khác

Đà Nẵng
26 TS. Trương Ngọc Châu Khoa Công nghệ Thông tin; Trường Đại học Bách Khoa - Khoa học máy tính

Đà Nẵng
27 TS. Tô Văn Hùng Khoa Kiến trúc; Trường Đại học Bách Khoa - Toán học

Đà Nẵng
28 ThS. Nguyễn Hồ Sĩ Hùng Khoa Điện; Trường Đại học Bách Khoa - Kỹ thuật điện và điện tử

Đà Nẵng
29 ThS. Huỳnh Ngọc Hùng Khoa Công nghệ Nhiệt - Điện lạnh; Trường Đại học Bách Khoa - Kỹ thuật điện và điện tử

Đà Nẵng
30 ThS. Huỳnh Văn Kỳ Ban Cơ sở vật chất; Cơ quan Đại học Đà Nẵng - Kỹ thuật điện và điện tử

Đà Nẵng
    1 2 3, ... 1576 1577 1578  
 
Banner
Banner home right