Đăng bởi
Phùng Công Định
Ngày tham gia 21/03/2016

[Chia sẻ] Các câu hỏi đáp về Nghị định 115 - Phần 1

Đăng lúc Thứ tư - 08/06/2016 10:51
Thảo luận trong mục Văn bản, chính sách, 596 lượt xem

Mình chia sẻ cho cả nhà các câu hỏi đáp về Nghị định 115 mọi người cùng tham khảo nhé:

Câu 1: Đối tượng áp dụng của Nghị định 115?

Trả lời: Khoản 1, Mục I Thông tư 12 quy định đối tượng áp dụng của Nghị định 115 là các tổ chức KH&CN sau:

- Tổ chức nghiên cứu khoa học;

- Tổ chức nghiên cứu khoa học và phát triển công nghệ;

- Tổ chức dịch vụ KH&CN,

Do cơ quản quản lý nhà nước có thẩm quyền quyết định thành lập, được tổ chức dưới các hình thức: Viện, trung tâm, phòng thí nghiệm, trạm nghiên cứu, trạm quan trắc, trạm thử nghiệm, cơ sở nghiên cứu và phát triển khác thuộc Chính phủ, Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ, ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương, các Đại học, trường đại học, học viện, trường cao đẳng và các Tổng công ty nhà nước.

Câu 2: Khi nào tổ chức KH&CN đủ điều kiện áp dụng của Nghị định 115? Tổ chức KH&CN được thành lập nhưng chưa đăng ký hoạt động KH&CN có bắt buộc chuyển đổi theo quy định của Nghị định 115 không? Nếu có nhu cầu chuyển đổi theo Nghị định 115 thì phải làm thủ tục gì?

Trả lời: - Tổ chức KH&CN đáp ứng đủ các điều kiện sau là đối tượng áp dụng bắt buộc của Nghị định 115:

l Do cơ quản quản lý nhà nước có thẩm quyền quyết định thành lập;

l Có đăng ký hoạt động KH&CN tại Bộ KH&CN hoặc Sở KH&CN địa phương;

l Có tư cách pháp nhân, có con dấu và tài khoản riêng.

- Tổ chức KH&CN được thành lập nhưng không đăng ký hoạt động KH&CN không thuộc diện bắt buộc chuyển đổi theo quy định của Nghị định 115, nhưng nếu có nhu cầu thì được đăng ký hoạt động KH&CN bổ sung tại Bộ KH&CN hoặc Sở KH&CN của địa phương, sau đó xây dựng Đề án chuyển đổi theo hướng dẫn tại Nghị định 115, Thông tư 12 và trình các cấp có thẩm quyền xem xét, phê duyệt.

Câu 3: Tổ chức KH&CN có thể chuyển đổi tổ chức và hoạt động theo quy định của Nghị định 43 quy định cơ chế tự chủ, tự chịu trách nhiệm của đơn vị sự nghiệp công lập không?

Trả lời: Tổ chức KH&CN là đối tượng áp dụng Nghị định 115 và nếu có đủ các điều kiện áp dụng Nghị định 115 thì không được chuyển đổi tổ chức và hoạt động theo quy định của Nghị định 43 với lý do: Khoản 3, Điều 1, Nghị định 43 đã quy định: “Các tổ chức KH&CN thực hiện theo quy định tại Nghị định 115”. Trường hợp tổ chức KH&CN không có đủ điều kiện áp dụng Nghị định 115 (ví dụ không đăng ký hoạt động KH&CN, không phải do cơ quan quản lý nhà nước có thẩm quyền thành lập…) có thể hoạt động theo quy định của Nghị định 43.

Câu 4: Những thuận lợi của tổ chức KH&CN khi áp dụng Nghị định 115?

Trả lời: Khi áp dụng Nghị định 115, tổ chức KH&CN có những thuận lợi sau:

- Được giao tài sản, kể cả giá trị quyền sử dụng đất;

- Được tự chủ toàn diện về tổ chức bộ máy, biên chế, tài chính;

- Được chủ động nâng lương cho cán bộ viên chức đúng hạn, trước thời hạn và vượt bậc trong cùng ngạch; được quyền tuyển dụng và bổ nhiệm ngạch cho viên chức, giải quyết mọi chế độ cho viên chức theo quy định của pháp luật;

- Được hỗ trợ đầu tư phát triển khi tăng trưởng tốt, khi chuyển đổi sớm và có dự án khả thi;

- Không giới hạn thu nhập, quỹ lương được tính vào chi phí hợp lý trước thuế;

- Riêng tổ chức KH&CN chuyển đổi thành tổ chức tự trang trải kinh phí hoạt động thường xuyên được quyền sản xuất kinh doanh và được cấp giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh như doanh nghiệp, được hưởng các quyền lợi khác của doanh nghiệp theo quy định của Luật Doanh nghiệp (ví dụ xuất nhập khẩu trực tiếp, miễn giảm thuế thu nhập doanh nghiệp như doanh nghiệp mới thành lập…).

Câu 5: Làm thế nào để biết tổ chức KH&CN là tổ chức nghiên cứu cơ bản, nghiên cứu chiến lược chính sách phục vụ quản lý nhà nước quy định tại khoản 3 Điều 4 Nghị định 115?

Trả lời: Theo Quyết định số 08/2007/QĐ-BKHCN, tổ chức KH&CN có các điều kiện sau đây sẽ thuộc đối tượng nghiên cứu cơ bản, nghiên cứu chiến lược, chính sách phục vụ quản lý nhà nước:

Trong Quyết định thành lập hoặc Điều lệ Tổ chức và Hoạt động hoặc đăng ký hoạt động KH&CN có ghi một trong bốn chức năng sau:

l Nghiên cứu cơ bản;

l Nghiên cứu chiến lược, chính sách;

l Nghiên cứu xây dựng định mức kinh tế - kỹ thuật;

l Nghiên cứu khoa học phục vụ các dịch vụ công ích.

Đã đăng ký hoạt động KH&CN tại Bộ KH&CN hoặc Sở KH&CN ở địa phương (trường hợp tổ chức nào chưa đăng ký hoạt động KH&CN mà có nhu cầu chuyển đổi theo quy định của Nghị định 115 thì được đăng ký bổ sung).

Trong 3 năm gần đây, nguồn thu của tổ chức KH&CN chủ yếu (trên 70%) do ngân sách nhà nước cấp (bao gồm kinh phí hoạt động thường xuyên, kinh phí đề tài, dự án nghiên cứu cơ bản, nghiên cứu chiến lược, chính sách, xây dựng định mức kinh tế kỹ thuật, thực hiện dịch vụ công ích...). Số lượng cán bộ làm công tác nghiên cứu có trình độ đại học, trên đại học chiếm trên 70% tổng số cán bộ, viên chức hiện có.

Trong 3 năm gần đây, ít nhất 30% số cán bộ nghiên cứu (mã ngạch nghiên cứu viên, kỹ sư) có kết quả nghiên cứu được công nhận (được phê duyệt, nghiệm thu hoặc công bố trên các tạp chí...) trong các lĩnh vực: Nghiên cứu cơ bản; nghiên cứu chiến lược, chính sách; nghiên cứu xây dựng định mức kinh tế - kỹ thuật và phục vụ các dịch vụ công ích.   

Câu 6: Có bao nhiêu hình thức chuyển đổi các tổ chức KH&CN theo quy định của Nghị định 115?

Trả lời: Tại Điều 4, Nghị định 115 quy định rõ:

1. Tổ chức KH&CN nghiên cứu cơ bản, nghiên cứu chiến lược chính sách, phục vụ quản lý nhà nước được Nhà nước đảm bảo kinh phí hoạt động thường xuyên theo phương thức khoán;

2. Tổ chức nghiên cứu khoa học và phát triển công nghệ, tổ chức dịch vụ KH&CN tự đảm bảo kinh phí hoạt động thường xuyên được lựa chọn việc chuyển đổi theo các hình thức sau:

l Tổ chức KH&CN tự trang trải kinh phí hoạt động thường xuyên.

l Doanh nghiệp KH&CN.

Các tổ chức KH&CN nếu không xây dựng Đề án chuyển đổi thành một trong 2 hình thức nói trên, hoặc đã có Đề án nhưng không được cơ quan quản lý nhà nước có thẩm quyền phê duyệt đúng hạn thì phải xây dựng phương án để sáp nhập hoặc giải thể theo hướng dẫn của Thông tư 12. Tổ chức KH&CN đã có đề án chuyển đổi được phê duyệt, nhưng đến năm 2010 không tự đảm bảo được kinh phí hoạt động thường xuyên thì cũng phải sáp nhập hoặc giải thể.

 

Trả lời (0)     Thích (0)      In   

[Chia sẻ] Các câu hỏi đáp về Nghị định 115 - Phần 1

Để thảo luận bạn phải đăng nhập thành viên. Đăng nhập

Thảo luận khác

Gửi thảo luận trong mục Văn bản, chính sách

 
Banner
Banner home right