Đăng bởi
Đăng Khoa
Ngày tham gia 04/03/2016

Hỏi cách khai báo code get set từ C#4.0 xuống 2.0

Đăng lúc Thứ ba - 08/03/2016 10:17
Thảo luận trong mục Tin học, 691 lượt xem

Dear anh em, cũng rất ngại hỏi code nhưng đang cần rất gấp. Mình có đoạn khai báo code với xmlelement của 4.0(model do bên thứ 3 cung cấp). Mình cần chuyển sang kiểu code 2.0 nhưng loay hoay mãi không đựoc.
Chỉ là đoạn khai báo thôi, chứ không hỏi về logic gì hết, gấp quá nên mong anh em thông cảm

using System; using System.Collections.Generic; //using System.Linq; using System.Web; using System.Xml.Serialization; namespace BrandNameDataCenter.Models.REQ_REP { [Serializable] public class Error<T> { [XmlElement("ErrorID")] public int ErrorID { get ; set; } [XmlElement("Description")] public string Description { get; set; } [XmlElement("Telco")] public string Telco { get; set; } [XmlElement("Data")] public List<T> Data { get; set; } }

Trả lời (1)     Thích (0)      In   

Đăng bởi
Trangzala
Ngày tham gia 04/03/2016

Đăng lúc Thứ ba - 08/03/2016 10:19

Bạn thử đoạn code 2.0 này xem được không nhé :

  1.     public class Error<T>

  2.     {

  3.         int errorID;

  4.         [XmlElement("ErrorID")]

  5.         public int ErrorID {

  6.             get{return errorID;}

  7.             set{errorID=value;}

  8.         }

  9.         //.... cú pháp cơ bản như trên

  10.     }

 

Hỏi cách khai báo code get set từ C#4.0 xuống 2.0

Để thảo luận bạn phải đăng nhập thành viên. Đăng nhập

Thảo luận khác

Gửi thảo luận trong mục Tin học

 
Banner
Banner home right